Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza diagnostic a unei firme pe o anumita perioada (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-diagnostic-a-unei-firme-pe-o-anumita-perioada-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-diagnostic-a-unei-firme-pe-o-anumita-perioada-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

CUPRINS
CAPITOLUL I - PREZENTAREA S.C. AUTOMOBILE DACIA - SA
1.1. Scurt istoric privind infiintarea si principalele etape de dezvoltare pina in prezent
1.2. Obiectul de activitate, organizarea si managementul
1.3. Caracterizarea starii tehnice si tehnologice precum si a dotarii societatii comerciale
1.4. Piata de aprovizionare si desfacere, organizarea si managementul societatii
1.4.1. Prezentarea principalilor furnizori de materii prime
1.4.2. Piata interna si reteaua de distributie
1.4.3. Piata externa
1.4.4. Situatia mediului concurential
CAPITOLUL II - ROLUL ANALIZEI DIAGNOSTIC iN EVALUAREA ACTIVITATII SOCIETATII
2.1. Analiza diagnostic ca instrument managerial
2.2. Obiectivele analizei diagnostic
2.3. Directiile analizei diagnostic
2.4. Propuneri de strategii si restructurare
2.5. Raportul de sinteza
CAPITOLUL III - DIAGNOSTIC GENERAL AL STARII ECONOMICO-FINANCIARE A S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. - GRUP FIRME DACIA RENAULT
3.1. Situatia rezultatelor sintetice economico financiare
3.1.1. Venituri totale
3.1.2. Cifra de afaceri
3.1.3. Valoarea adaugata
3.1.4. Excedentul brut din exploatare
3.1.5. Rezultatul exercitiului
3.2. Diagnosticul resurselor umane
3.3. Diagnosticul gestiunii potentialului material
3.3.1. Activele imobilizate
3.3.2. Activele circulante
3.4. Diagnosticul financiar-patrimonial al firmei
3.4.1. Analiza structurii patrimoniale a firmei pe baza bilantului contabil
3.4.2. Patrimoniul net si sursele de finantare
3.4.3. Capitalul propriu.
3.4.4. Capitalul permanent
3.4.5. Capitalul total de exploatare
3.4.6. Fondul de rulment
3.4.7. Necesarul de fond de rulment
3.4.8. Trezoreria agentului economic
3.4.9. Diagnosticul pe baza principalelor rate ale potentialului si echilibrului financiar
3.4.9.1 Analiza ratelor de structura patrimoniala
3.4.9.2. Rate ale echilibrului financiar
3.4.9.3. Rate de gestiune.
3.5. Diagnostic al eficientei integrate a utilizarii resurselor societatii
3.6. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor
CAPITOLUL IV - SINTEZA DIAGNOSTICULUI SI STRATEGIEI SOCIETATII, ATiT PE TERMEN SCURT CiT SI iN PERSPECTIVA

Alte date

?

ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. AGRIROM S.A.