Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza diagnostic si raport de evaluare (S.C. XYZ S.A.)

Cuprins

lucrare-licenta-analiza-diagnostic-si-raport-de-evaluare-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-diagnostic-si-raport-de-evaluare-s.c.-xyz-s.a.-


Extras din document

Cuprins:
Capitolul I: Generalitati
1.- Obiectivul, scopul si data evaluarii.
2.- Bazele evaluarii si procedura de evaluare.
Capitolul II: Analiza diagnostic
II.1.Scurt istoric si prezentare S.C.ALFA S.A.
II.2.Diagnostic juridic
1.- Actul de constituire si forma juridica
2.- Statutul si contractul de societate
3.- Capitalul social
4.- Dreptul de proprietate
5.- Salariati, drepturi sociale.Sindicate.
6.- Registrele si evidentele contabile
7.- Situatia datoriilor si creantelor
8.- Aspectele comerciale
9.- Licente, emblema, marca de comert, brevete,etc.
10.- Litigii
11.- Autorizatii de functionare
12.- Puncte tari si puncte ale diagnosticului juridic.
II.3.Diagnostic operational
1.- Amplasamentul societatii, sucursale, filiale
2.- Utilizarea suprafetelor, cai de acces si posibilitati de extindere
3.- Mijloace fixe, dotare, utilizare, intretinere
4.- Asigurare utilitati
5.- Organizarea fluxului operational
6.-Investitii
7.- Calitatea produselor si serviciilor oferite
8.- Necesitatea de restructurare si investitii
9.- Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului operational
II.4. Diagnostic comercial
1.- Mediu
2.- Produsele si serviciile societatii
3.- Piata si clientii
4.- Furnizorii
5.- Concurenta
6.- Organizarea activitatii comerciale
7.- Politica de preturi
8.- Situatia sectorului
9.- Concluzii privind situatia ofertei si a pietei
10.- Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului comercial.
II.5. Diagnosticul de organizare, management si resurse umane
1.- Organizarea societatii si structuri
2.- Conducerea societatii
3.- Personal
4.- Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului de organizare, management si resurse umane
II.6. Diagnosticul economico-financiar
1.- Analiza financiar-patrimoniala
2.- Analiza rentabilitatii
3.- Puncte tari si puncte slabe ale diagnosticului economico-financiara
II.7. Evaluarea avantajelor si punctelor slabe ale societatii.Oportunitati si riscuri.
Caitolul III: Evaluarea societatii
III.1. Evaluarea bazata pe metode patrimoniale
1.- Activul net contabil
2.- Activul net corectat
III.2. Evaluarea bazata pe metode de randament
1.- Metoda fluxurilor financiare actualizate
2.- Metoda capitalizarii profitului pe durata nelimitata
III.3. Sinteza rezultatelor evaluarii
1.- Determinarea valorii totale a societatii comerciale
2.- Determinarea valorii minime a societatii comerciale
3.- Determinarea valorii actiunilor societatii comerciale
Capitolul IV: Evaluari active
1.- Evaluare utilaj
2.- Evaluare teren
3.- Evaluare cladire
Surse de informare
ANEXE

Alte date

?

ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. AGRIROM S.A.