Pagina documente » Drept » Contractele de locatie la SC XYZ SA

Despre lucrare

lucrare-licenta-contractele-de-locatie-la-sc-xyz-sa
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractele-de-locatie-la-sc-xyz-sa


Cuprins

EXTRAS DIN DOCUMENT

? CAPITOLUL I

1.1.Actul constitutiv al societatii “ZAREA” SA

Denumirea,forma juridica,sediul,durata

Denumirea societatii este Societatea comerciala “ZAREA “SA.

În toate actele ,facturile, anunturile, publicatiile si alte acte ,denumirea societatii va fi precedata de cuvintele “societate comerciala” si urmata de cuvintele “societate pe actiuni” sau initialele “SA”,de sediul societatii , capitalul social si numarul de inregistrare la Registrul Comertului.

Forma juridica a societatii

Societatea comerciala pe actiuni “Zarea”SA este persoana juridica romana , avand forma juridica de societate pe actiuni.Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si cu prezentul statut.

Sediul societatii

Sediul societatii este in Romania, localitatea Bucuresti Sectorul 1 bd.Bucurestii Noi nr.111.Sediul societatii poate fi schimbat in alta localitate din Romania , pe baza hotararii adunarii generale a actionarilor,potrivit legii.Societatea poate avea sucursale , filiale, reprezentante, agentii situate si in alte localitati din tara si strainatate.

Durata societatii

Durata societatii este nelimitata, cu icepere de la data inregistrarii la Oficiul Registrului Comertului din Bucuresti.

Scopul si obiectul de activitate al societatii

Scopul societatii este ptoducerea si comercializarea vinului spumant, vermulului, bitterului, vinului spumos, rachiurilor si altor bauturi.

Obiectul de activitate al societatii este asigurarea materiilor prime, producerea si comercializarea vinului spumant, vermutului, bitterului, vinului spumos si altor bauturi alcoolice si nealcoolice in lei si in valuta;confectionarea de dispozitive si utilaje de mica complexitate, activitate de marketing, realizare si prestari servicii pentru terti;efectuarea de operatii de import-export, transport international si orice alte activitati legate de obiectul de activitate al societatii.

Capitalul social , actiunile

Catitalul social al societatii este de 16.490.750.000 lei impartit in 16.490.750 actiuni nominative ,in valoare nominala de 1000 lei fiecare, subscrise in intregime de actionari.

Actiunile sunt dematerializate si se pot tranzactiona pe piata RASDAQ.

Actionarii detin un numar de actiuni si un procentaj de participare la capitalul social, corespunzator actiunilor detinute, dupa cum urmeaza:

a) Cei 27682 actionari PPM, inregistrati pe 4 dischete (potrivit procesului verbal IMI din 27.09.1996) persoanele fizice care au dobandit calitatea de actionari in urma aplicarii procedurilor de privatizare in baza Legii 55/1995 detin 9.881.716 actiuni ,in valoare de 9.881.716.000 lei,reprezentand 59,923% din capitalul social;

b) Fondul Proprietatii de Stat detine 6.594.300 actiuni, in valoare de 6.594.300.000 lei , ceea ce reprezinta 39,988 % din capitalul social;

c) Stoian Corneliu detine 2000 actiuni, in valoare de 2.000.000 lei, reprezentand 0,012 % din capitalul social.

d) 12.734 actiuni , in valoare de 12.734.000 lei , reprezentand 0,077 % din capitalul social, ramase la dispozitia societatii.

Numarul de actiuni detinute de actionari este mentionat in dreptul pozitiei fiecarui actionar din Registrul Actionarilor S.C. ZAREA S.A.

Reducerea sau marirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau marit pe baza hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor in conditii si cu respectarea procedurii prevazute de lege.

Adunarea Generala a Actionarilor

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere al societatii, care decide asupra activitatii acesteia si asigura politica ei economica si comerciala.

Adunarile generale sunt ordinare si extraordinare.

Adunarea ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult 3 luni

de la incheierea exercitiului financiar.

În afara de dezbaterea altor probleme inscrise la ordinea de zi, adunarea generala

este obligata:

a) sa discute, sa aprobe sau sa modifice bilantul contabil, dupa ascultarea raportului

administratorilor si cenzorilor si sa fixeze dividendul;

b) sa aleaga pe administratori si cenzori;

c) sa fixeze remuneratia cuvenita pentru exercitiul in curs administratorilor si cenzorilor,

daca nu a fost stabilita prin actul constitutiv;

d) sa se pronunte asupra gestiunii administratorilor;

e) sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate,

pe exercitiul financiar urmator;

f) sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale

societatii.

Gestiunea societatii

Comisia de cenzori