Pagina documente » Drept » Contractul colectiv de munca, izvor de drept al muncii

Despre lucrare

lucrare-licenta-contractul-colectiv-de-munca-izvor-de-drept-al-muncii
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractul-colectiv-de-munca-izvor-de-drept-al-muncii


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA-IZVOR DE DREPT
AL MUNCII
1.1 Notiunea si terminologia contractului colectiv de
munca
1.2 Natura juridica a contractului colectiv de munca
1.3 Importanta contractului colectiv de munca
CAPITOLUL 2: PARTENER SOCIAL - SINDICATELE
2.1 Dispozitii generale
2.2 Constituirea, organizarea si functionarea organiza-tiilor sindicale
2.3 Reorganizarea si dizolvarea organizatiilor sindicale
2.4 Forme de asociere a organizatiilor sindicale
2.5 Sanctiuni
2.6 Drepturile sindicatelor
CAPITOLUL 3: PARTENER SOCIAL - PATRONATELE
3.1 Dispozitii generale
3.2 Constituirea, organizarea si functionarea organiza-
tiilor sindicale
3.3 Drepturile si obligatiile patronului
3.4 Importanta organizarii unui patronat
CAPITOLUL 4: PROCEDURA DE NEGOCIERE, iNCHEIERE SI iNREGISTRARE A CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
4.1 Negocierea contractului colectiv de munca
4.1.1 Consideratii generale ale termenului de negociere
4.1.2 Reprezentantii partilor la negociere
4.1.3 Reprezentativitatea partilor la negociere
4.2 Durata si incheierea contractului colectiv de munca
4.3 inregistrarea contractului colectiv de munca
CAPITOLUL 5: EXECUTAREA, MODIFICAREA SI EFECTELE
CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCA
5.1 Executarea contractelor colective de munca
5.2 Modificarea contractelor colective de munca
5.3 Suspendarea si incetarea contractelor colective de munca
5.5 Litigii in legatura cu contractele colective de munca
CAPITOLUL 6: EFECTELE CONTRACTELOR DE NIVEL SUPERIOR ASUPRA CELOR DE NIVEL INFERIOR
CAPITOLUL 7: CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA UNIC LA NIVEL NATIONAL
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA: ECONOMIE GENERAL?

SPECIALIZAREA: ECONOMIA SI DREPTUL AFACERILOR

CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC?

STUDENT: S?R?TEANU AMELIA IULIANA

COORDONATOR: CONF.UNIV.DR. RALUCA DIMITRIU

CAP 1. CONTRACTUL COLECTIV DE MUNC? – IZVOR DE DREPT AL MUNCII

1.1 Notiunea si terminologia contractului colectiv de munca

De-a lungul timpului au fost date mai multe definitii ale contractului colectiv de munca.

Potrivit lui Plastara contractul colectiv de munca este ?un regulament care stabileste intre 2 grupuri sociale, un fel de lege in conformitate cu care vor trebui sa fie incheiate pe viitor contractele individuale de munca?.(1)

Un alt autor definea contractul colectiv de munca ca pe un ? fel de regulament al muncii convenit intre cei doi

factori ai productiei – capitalul, reprezentat prin patroni si munca reprezentata prin lucratori?.(2)

Conform unei alte definitii, contractul colectiv de munca este ?acordul prealabil intervenit intre o colec-tivitate de lucratori si un patron sau o colectivitate de patroni privitoare la conditiile de munca si salarizare?.(3)

Prima lege a contractelor de munca aparuta in anul 1929 reglementa in afara contractului individual de munca si contractul colectiv de munca si contractul de ucenicie.

Conform acestei legi ?contractul colectiv de munca este conventia scrisa privitoare la conditiile de munca si salarizare incheiata, pe de o parte, de unul sau mai multi intreprinzatori, de grupari sau asociatiile acestora si, pe de alta parte, de asociatiile profesionale sau gru-parile de salariati?.(4)

În anul 1950 codul muncii definea contractul colectiv de munca ca ?o conventie care se incheie intre comitetul sindical din intreprindere ori institutie, ca reprezentant al muncitorilor si functionarilor pe de o parte, si cei care angajeaza , pe de alta parte?.