Pagina documente » Stiinte Economice » Determinarea momentului optim de inlocuire a utilajelor la fabrica de tigarete XYZ

Despre lucrare

lucrare-licenta-determinarea-momentului-optim-de-inlocuire-a-utilajelor-la-fabrica-de-tigarete-xyz
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-determinarea-momentului-optim-de-inlocuire-a-utilajelor-la-fabrica-de-tigarete-xyz


Cuprins

CUPRINS
Capitolul I. Restructurarea economiei si a intreprinderilor
1.Continutul restructurarii ..... 3
economice si obiectivele adoptate
2. Componentele restructurarii intreprinderilor ............. 5
3. Fundamentarea investitiei prin studii de fezabilitate ..........7
Capitolul II . Prezentare generala a Fabricii de Tigarete Bucuresti
1. Scurt istoric al Fabricii de Tigarete Bucuresti .............. 13
2. Date privind productia ......15
3. Studiul pietei interne..........18
3.1 Piata si clientii ..............18
3.2 Concurenta .....20
3.3 Furnizori ...........22
3.4 Reteaua de distributie ...25
3.5 Structura organizatorica 28
4.Analiza economico- financiara a Fabricii de Tigarete Bucuresti ...31
Capitolul III. Principalele etape, metode, criterii si indicatori de eficienta economica folositi in fundamentarea deciziei de achizitie a utilajelor.
1. Determinarea momentului optim de inlocuire a utilajelor ...........41
2. Metode de determinare a momentului optim de inlocuire............44
2.1 Metoda lui Klaufmann ....44
2.2 Modele de maximizare a efectelor .46
2.3 Modele de minimizare a costurilor ..............47
3. Fundamentarea deciziei optime de achizitie a utilajelor ............. 52
Capitolul IV . Fundamentarea deciziei de achizitie a utilajelor cu determinarea momentului optim de inlocuire la Fabrica de Tigarete Bucuresti
1. Determinarea momentului optim de inlocuire a liniei de
impachetat tigarete cu filtru HLP 250.............64
2. Determinarea momentului optim de inlocuire a liniei de
impachetat tigarete cu filtru SASIB 5000...... 68
Capitolul V . Cai de crestere a eficientei economice a investitilor privind achizitionarea liniei de impachetat tigarete
1. Beneficiarul........75
2. Proiectantul.....76
3. Constructorul............78
4. Furnizorul de utilaje....79
Bibliografie..............81
Anexa 1- Organigrama
Anexa 2- Bilantul contabil

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

Capitolul I

Restructurarea economiei si a intreprinderilor

1. Continutul restructurarii economice si obiectivele adoptate

Restructurarea economica este incercarea de a crea noi structuri si mecanisme de functionare a economiei, unor noi mentalitati si comportamente ale oamenilor.

La nivelul economiei nationale, restructurarea presupune crearea unui nou cadru juridic si institutional, schimbarea stucturii sistemului economic si al mecanismelor sale de functionare, in concordanta cu cerintele pietei interne si externe ale celor mai noi realizari ale stiintei si tehnicii, in scopul cresterii eficientei economice, dezvoltarii durabile ale economiei romanesti si ridicarii standardului de viata al populatiei.

Masurile de restructurare in economie constau in:

- crearea de unitati economice a caror activitate sa fie eficienta si rentabila, iar acest lucru nu se poate realiza decat prin orientarea, in mod obligatoriu spre cerintele pietei;

- redresarea industriei sa aiba loc pe baze moderne, prin promovarea in productie a celor mai noi cuceriri ale stiintei si tehnologiei, astfel produsele vor putea fi competitive;

- privatizarea intreprinderilor si institutiilor din economia nationala, ceea ce conduce la restructurarea relatiilor de proprietate, prin extinderea proprietatii private.

- considerarea restructurarii unitatilor economice ca element dinamizator al intregului proces de reforma din tara noastra.

Procesul de restructurare al economiei se desfasoara pe baza mecanismelor pietei, a concurentei dintre agentii economici. În acelasi timp acest proiect este sprijinit de catre stat.

La nivelul intreprinderii, programul de restructurare constituie un factor de orintare in managementul intreprinderilor, privind deciziile de mentinere si dezvoltare sau de lichidare a activitatii.

În cazul intreprinderilor viabile, restructurarea activitatii vizeaza dezvoltarea lor puternica, prin alocarea si utilizarea eficienta a reurselor disponibile.Desigur, intreprinderile necompetitive trebuie sa beneficieze din partea guvernului de sprijin la importul de materii prime precum si de credite avantajoase pentru as procura tehnologia noua, moderna.

Strategia de restructurare s-a axat in principal, pe urmatoarele obiective:

- modernizarea selectiva a capacitatii de productie viabile, prin relansarea

procesului investitional, cu efecte favorabile in amonte si in aval;

- redimensionarea capacitatii de productie, in functie de cerere si oferta ,

tinand seama de resursele materiale si energetice existente, precum si necesitatea asigurarii supletei in raport cu cerintele pietei;

- dezvoltarea pietei concurentiale prin divizari si fuziuni, crearea unor

intreprinderi mici si mijlocii, cu grad sporit de flexibilitate si adaptare la cerintele pietei concurentiale ;

- trecerea in conservare a unor capacitati care lucreaza cu pierderi si gasirea

de solutii tehnico-economice pentru revigorarea lor pe termen scurt sau mediu;

- lichidarea societatilor comerciale neprofitabile, fara perspectiva de redresare

si alocarea activelor acestora spre alte activitati;

- atragerea de investitii directe de capital strain in restructurarea societatilor

comerciale aflate in situatie financiara precara si luarea de masuri severe de redresare economico-financiara.

În atingerea acestor obiective, trebuie avuta in vedere respectarea interdependentei intre intreprinderi, in amonte si in aval, atat cu prilejiul dezvoltarilor, cat si cu cel al lichidarilor. Respectarea interdependentelor este necesara pentru asigurarea unei dezvoltari echilibrate si durabile la nivelul sectorial si pe ansamblul economiei nationale.

2. Componentele restructurarii intreprinderilor cu capital de stat

Restructurarea tehnologica este menita sa imbogateasca performentele proceselor si produselor prin investitii in masini, utilaje si echipamente noi, moderne, din tara si din import.

Este necesar ca in intreprinderi sa se infaptuiasca retehnologizarea, adica schimbarea intregului ansamblu de mijloace tehnice, de metode si proceduri de utilizare efectiva a acestor mijloace.

Înfaptuirea reconversiei tehnologice din intreprinderile industriale este necesara pentru inlaturarea risipei de materii prime si resurse energetice, precum si pentru asigurarea parametriilor de calitate a productiei la nivelul standardelor mondiale.

În perioada actuala, in intreprinderile industriale romanesti efectuatea tehnologizarii este stringenta pentru iesirea din criza economica.

Aceasta este o cale normela de iesire din criza. Desigur, si in perioada de avant firma trebuie sa aduca inovatii si ameliorari in domeniul tehnologiei. Astfel apare pericolul de a ramane in urma din punct de vedere tehnologic, iar consecinta va fi scaderea competitivitatii produselor sale. Recurgerea la restructurare si retehnologizare este conditionata de posibilitatile pe care le au intreprinderile si de sprijinul ce poate fi obtinut din partea statului.

Resursele financiare ale mai multor intreprinderi sunt limitate, datorita starii de criza economica in care se afla. De aceea, ele fac innoiri de utilaje si redresarea situatiei doar in unele sectoare, putand sa opereze, eventual, schimbarea profilului de fabricatie, in vederea adaptarii la cerintele pietei.

Restructurarea financiara are ca scop cresterea lichiditatii si a solvabilitatii intreprinderilor, ceea ce contribuie la reducerea blocajului financiar.

În vederea restructurarii financiare, statul stimuleaza crearea unui cadru legislativ favorabil, foloseste unele parghii economice, fiscale.

Prin masurile adoptate in acest sens sunt:

- liberalizarea formarii preturilor la aproape toate produsele;

- acordarea de facilitati fiscale pentru investitori, cum ar fii reducerea de

impozite pentru profit investit, reducerea de taxe vamale, etc;

- aplicarea amortizarii accelerate de catre unii agenti economici, pentru a-si construi mai repede resurse de finantare a investitiilor;

- stimulente acordate exportatorilor, ca subventii de la buget, credite bancare

cu dobanda redusa;

- intarirea disciplinei financiare in randul agentilor economici, cum este, de exemplu, plata cu prioritate a obligatiilor fata de stat (impozite, contributia la asigurarile sociale etc.)

O alta cale de sustinere financiara a intreprinderilor este acordarea de fonduri ( cu imprumut) de catre stat prin intermediul F.P.S ( Fondul Proprietatii de Stat) pentru restructurare. Sumele se acorda numai cu respectarea riguroasa a urmatoarelor conditii: