Pagina documente » Stiinte Economice » Politica comerciala. Instrumente si masuri

Despre lucrare

lucrare-licenta-politica-comerciala.-instrumente-si-masuri
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politica-comerciala.-instrumente-si-masuri


Cuprins

CUPRINS
CUPRINS 1
POLITICA COMERCIALA. INSTRUMENTE SI MASURI 6
1.1. Definirea politicii comerciale 6
1.1.1. Evolutia comertului international in perioada postbelica 6
1.1.2. Definirea politicii comerciale si obiectivele acesteia 11
1.2. Politica vamala 13
1.2.1. Taxele vamale 13
1.2.2. Tariful vamal 15
1.2.3. Efectul protectionist al taxelor vamale 16
1.2.4. Teritoriul vamal 17
1.3. Politica comerciala netarifara 18
1.3.1. Aspecte introductive 18
1.3.2. Bariere netarifare ce implica o limitare cantitativa directa a importurilor 18
1.3.2. Bariere netarifare ce implica limitarea importurilor prin mecanismul preturilor 19
1.3.4. Bariere netarifare ce decurg din formalitati vamale si administrative privind importurile 21
1.3.5. Bariere netarifare decurgind din participarea statului la activitatile de CE 21
1.3.6. Bariere netarifare (sau obstacole tehnice) decurgind din standardizare 21
1.4. Politici comerciale promotionale si de stimulare a exporturilor 22
1.4.1. Masuri bugetare de stimulare a exporturilor 22
1.4.2. Masuri fiscale de stimulare a exporturilor 23
1.4.3. Masuri financiar-bancare de stimulare a exporturilor 23
1.4.4. Masuri valutare de stimulare a exporturilor 24
CAPITOLUL 2 ASPECTE DIN EVOLUTIA POLITICILOR COMERCIALE. INSTITUTII SI ORGANISME 25
2.1. GATT / OMC 25
2.2. UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare 30
Structura organizatorica a UNCTAD si principalele atributii 31
Sesiunea UNCTAD 31
Consiliul pentru Comert si Dezvoltare 32
Comisii permanente, comitete si grupe de lucru 32
Secretariatul UNCTAD 32
2.3. Trasaturi si tendinte 35
2.4. Clauza natiunii celei mai favorizate (CNF) 38
2.5. Clauza regimului national (CRN) 40
2.6. SGP - Sistemul generalizat de preferinte vamale nereciproce si nediscriminatorii in favoarea tarilor in curs de dezvoltare 41
2.6.1. Scurt istoric 41
2.6.2. Rominia, tara in curs de dezvoltare, beneficiara de preferinte 42
2.7. SGPC - Sistemul global de preferinte comerciale intre tarile in curs de dezvoltare 43
CAPITOLUL 3 COMERTUL EXTERIOR AL ROMiNIEI iN PERIOADA POSTBELICA 45
3.1. Perioada 1950-1989 45
3.1.1. Reglementari privind importul 45
3.1.2. Reglementari privind exportul 46
3.2. Perioada 1990 si pina in prezent 50
3.2.1. Restructurarea organizarii comertului exterior al Rominiei si reorientarea pe fluxuri comerciale 50
3.2.2. Reglementari de politica comerciala adoptate in perioada actuala 51
CAPITOLUL 3 ELEMENTELE DE POLITICA COMERCIALA, CA SUPORT iN DEZVOLTAREA RELATIILOR ECONOMICE INTERNATIONALE 62
3.1. Clauza natiunii celei mai favorizate (CNF) 62
3.2. Clauza regimului national (CRN) 64
3.3. Sistemul generalizat de preferinte vamale nereciproce si nediscriminatorii in favoarea tarilor in curs de dezvoltare (SGP) 65
3.3.1. Scurt istoric 65
3.3.2. Rominia, tara in curs de dezvoltare, beneficiara de preferinte 66
3.4. Sistemul global de preferinte comerciale intre tarile in curs de dezvoltare (SGPC) 66
3.5. Aspecte conexe: GATT/OMC, UNCTAD, UE, AELS 67
5.3. Evolutia Uniunii Europene 72
5.4. Institutiile si organismele uniunii Europene 75
5.4.1.Principalele institutii si organisme 75
5.4.2.Consiliul European(Consiliul de Ministri) 76
5.4.3.Parlamentul European (PE) 80
5.4.4.Comisia Europeana. 84
5.4.5.. Alte institutii si organisme ale Uniunii Europene. 88
6.2.7. Despre dreptul comunitar. 89
CAPITOLUL 4 91
POLITICA COMERCIALA A ROMiNIEI iN DOMENIUL COMERTULUI EXTERIOR 91
4.1. Perioada 1950-1989 91
4.1.1. Reglementari privind importul 91
4.1.2. Reglementari privind exportul 92
4.2. Perioada 1990 si pina in prezent 94
4.2.1. Restructurarea organizarii comertului exterior al Rominiei si reorientarea pe fluxuri comerciale 94
4.2.2. Reglementari de politica comerciala adoptate in perioada actuala 95
CAPITOLUL 5 97
CADRUL JURIDIC AL TRANZACTIILOR COMERCIALE INTERNATIONALE 97
5.1. Aspecte introductive 97
5.2. Cadrul contractual si legea aplicabila contractelor externe 98
5.3. Continutul contractului extern de vinzare-cumparare 99
CAPITOLUL 6 103
TEHNICI DE PLATI APLICATE iN TRANZACTIILE COMERCIALE INTERNATIONALE 103
6.1. Sisteme, modalitati, tehnici 103
6.2. Plata contra factura 104
6.3. Plata contra trata (scrisoare de schimb) 104
6.4. Plata contra cec 105
6.5. Biletul la ordin 106
6.6. Ordinul de plata 106
6.7. Creditul documentar 107
6.8. Incassou-ul documentar 110
CAPITOLUL 7 111
TEHNICI DE FINANTARE iN TRANZACTIILE COMERCIALE INTERNATIONALE 111
7.1. Definitii si clasificari 111
7.2. Credite de prefinantare 113
7.3. Creditul pe termen scurt 114
7.4. Credite pe termen mediu si lung 115
7.5. Acorduri guvernamentale de credit si protocoale bancare 117
7.6. Finantarea comertului mondial de produse primare 117
Finantarea comertului 117
Finantarea proiectelor 118
7.7. Modalitati neconventionale de finantare 119
7.8. Garantii si cautiuni bancare 120
CAPITOLUL 8 121
RISCURILE iN OPERATIUNI COMERCIALE EXTERNE 121
8.1. Definirea si clasificarea riscurilor specifice comertului exterior 121
8.2. Clauze contractuale de prevenire a riscurilor 123
8.3. Alte metode de prevenire si contracarare a riscurilor specifice comertului exterior 124
CAPITOLUL 9 125
ORGANIZAREA COMERTULUI EXTERIOR DE TIP TRADITIONAL 125
9.1. Aspecte introductive 125
9.2. Exportul si importul direct 126
9.3. Exportul si importul indirect 129
CAPITOLUL 10 136
TRANZACTIILE iN CONTRAPARTIDA 136
10.1. Definitii si clasificari prealabile 136
10.2. Livrari de marfuri si servicii in compensatie (contrapartida clasica) 137
10.3. Operatiunile paralele (contra-cumpararea) 140
10.4. Operatiunile combinate 141
10.4.1. Prelucrarea in switch 141
10.4.2. Tehnica de lohn 144
10.5. Contraprestatiile comerciale si alte operatiuni apropiate de contrapartida 145
10.6. Reexportul 146
CAPITOLUL 11 147
TRANZACTII COMERCIALE SPECIALE 147
11.1. Transferul international de creativitate si tehnologii moderne 147
11.1.1. Transferul international al brevetelor de inventie 147
11.1.2. Comertul cu asistenta tehnica nebrevetata sau nebrevetabila (know-how) 151
11.1.3. Colaborarea economica internationala prin consulting-engineering 152
11.2. Leasing-ul - cedarea dreptului de folosinta 153
11.3. Franchising-ul - cedarea dreptului de comercializare 154
11.4. Licitatiile in comertul exterior 155
11.4.1. Licitatii de vinzare (export) 155
11.4.2. Licitatii de cumparare (import) 156
CAPITOLUL 12 159
EFICIENTA iN TRANZACTIILE COMERCIALE INTERNATIONALE 159
12.1. Efecte ale comertului exterior 159
12.2. Balante utilizate in analiza comertului exterior 161
12.3. Sporirea eficientei economice a comertului exterior al Rominiei 162
ANEXA II 167
UNCTAD - Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare 167
Sesiunea UNCTAD 168
Consiliul pentru Comert si Dezvoltare 168
Comisii permanente, comitete si grupe de lucru 169
Secretariatul UNCTAD 169
ANEXA III 169
ANEXA IV 175
BIBLIOGRAFIE 176

EXTRAS DIN DOCUMENT

?POLITICA COMERCIAL?. INSTRUMENTE SI M?SURI

1.1. Definirea politicii comerciale

1.1.1. Evolutia comertului international in perioada postbelica

În epoca actuala, dezvoltarea unei tari – indiferent de sistemul social-politic sau gradul de dezvoltare – este conditionata de participarea tarii la diviziunea mondiala a muncii. Diviziunea mondiala a muncii – exprima relatiile ce se stabilesc intre statele lumii in procesul dezvoltarii productiei si comertului international, precum si rolul ce revine fiecarui stat in circuitul mondial de valori. Diviziunea mondiala a muncii exprima totodata procesul de specializare internationala in productie a economiilor nationale, proces ce s-a conturat in timp si sta la baza legaturilor dintre state. Diviziunea mondiala a muncii are ca scop adaptarea potentialului economic al statelor la cerintele pietei mondiale si este determinata de factori ca:

– conditiile naturale din fiecare tara;

– marimea teritoriului, populatia etc.;

– traditii economice;

– nivelul tehnic si gradul de diversificare al aparatului productiv;

– apropierea geografica si raporturi generate de aceasta;

– factori extraeconomici (sisteme socio-politice, dominatie coloniala etc.).

Actuala revolutie tehnico-stiintifica a devenit cel mai important factor de dinamizare a economiei mondiale si de influentare a diviziunii mondiale a muncii; ea genereaza o accentuare a interdependentelor economice dintre state, respectiv fiecare stat trebuie sa participe intr-o masura mai mare sau mai mica si intr-o forma sau alta la circuitul economic mondial. Aspectele invocate obliga firmele care detin puterea (ponderea) intr-o economie sa priveasca la nivel de glob derularea afacerilor pe termen lung, deoarece asistam la un proces de globalizare a afacerilor.

În ansamblul fluxurilor mondiale, comertul cu marfuri corporale detine ponderea principala de 80%,restul de 20% revenind fluxurilor comertului invizibil.

Evolutia comertului international in perioada postbelica se caracterizeaza prin:

a) o dinamica accentuata a fluxurilor comerciale internationale: [1 N. Suta, coord. – Curs de comert international si politici comerciale, Ed. Cers, 1992; Comert international si politici comerciale contemporane, Ed. All, 1995.]

Astfel, conform rapoartelor publicate de OMC si UNCTAD in 1948 exporturile FOB la nivel mondial se ridicau la 58 miliarde dolari, ajungand la 6414,058 miliarde dolari in 2002 (au crescut de peste 100 ori):

Situatia sintetica a exporturilor si importurilor la nivel mondial pentru perioada 1948- 2002 se prezinta astfel:

Tabel nr. Evolutia exporturilor si importurilor mondiale in perioada postbelica(mld. dolari)

1948

1953

1963

1973

1983

1993

2000

2001

2002

Exporturi

(FOB)

58

84

157

579

1835

3671

6426,893

6155

6414,058

Importuri

(CIF)

66

84

163

589

1881

3770

6554,168

6441

6568,834

Sursa: OMC,International trade statistics,2002 UNCTAD,Handbook of Statistics