Pagina documente » Recente » Politica comerciala a Romaniei in contextul Integrarii in UE.

Despre lucrare

acces premium
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.


Cuprins

?CUPRINS
INTRODUCERE 1
CAPITOLUL 1: ARMONIZAREA POLITICII COMERCIALE A ROMANIEI 2
1.1. Asimilarea aqcuis-ului comunitar in domeniul politicii comerciale in perioada de preaderare 2
1.2. Adaptarea tarifului vamal de import al României la cel al Uniunii Europene 7
1.3. Armonizarea practicilor vamale cu cele ale Uniunii Europene 12
CAPITOLUL 2: CONSECIN?ELE ADER?RII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEAN? ÎN PLANUL POLITICII COMERCIALE 15
2.1. Liberalizarea completa a schimburilor comerciale cu ?arile Uniunii Europene 15
2.2. Reluarea TARIC: caracteristici ?i efecte 22
2.3. Rela?iile comerciale ale României cu state aflate sub regimul CNFC din GAT-OMC 26
2.3. Adoptarea regimurilor preferen?iale ale Uniunii Europene 34
CAPITOLUL 3: EFECTELE ADER?RII LA UNIUNEA EUROPEAN? ASUPRA COMER?ULUI EXTERIOR AL ROMÂNIEI 36
3.1. Dinamica comer?ului exterior dupa aderare 36
3.2. Muta?ii in orientarea geografica in rela?iile cu ?arile in curs de dezvoltare a schimburilor comerciale ale României 43
3.2.1. Mutatii in structura fizica a exportului si importului 43
3.2.2. Orientarea geografica a comertului exterior 44
3.3. Efectele asupra comer?ului exterior cu produse industriale 46
3.4. Efectele asupra comer?ului exterior cu produse agroalimentare 50
3.5. Investi?iile straine directe provenind din ?arile UE 53
3.5.1. Fluxul net de investitii straine directe 53
3.5.2. Repartizarea soldului investitiilor straine directe pe principalele activitati economice 55
3.5.3. Repartizarea soldului investitiilor straine directe pe tari de origine 56
3.5.4. Veniturile realizate din investitii straine directe 57
3.6. Masuri de contracarare a efectelor negative ale aderarii ?i promovare a exporturilor 58
CONCLUZII 61
BIBLIOGRAFIE 62

EXTRAS DIN DOCUMENT