Pagina documente » Stiinte Economice » Analiza diagnostic a viabilitatii economice (S.C. XYZ S.R.L.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-analiza-diagnostic-a-viabilitatii-economice-s.c.-xyz-s.r.l.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-analiza-diagnostic-a-viabilitatii-economice-s.c.-xyz-s.r.l.-


Cuprins

CAPITOLUL 1
DIAGNOSTICAREA VIABILITATII ECONOMICE SI MANAGERIALE
1.1 Documentarea preliminara
Caracteristici tipologice ale societatii
1.1.2 Situatia economico- financiara
1.1.3. Sistemul de management si componentele sale
Identificarea si interpretarea simptomelor semnificative
1.2.1. Analiza viabilitatii economice
1.2.1.1. Consideratii generale
1.2.1.2 Analiza potentialului intern
1.2.1.3 Analiza cheltuielilor
1.2.1.4. Analiza rentabilitatii
1.2.2. Analiza viabilitatii manageriale
1.2.2.1. Analiza subsistemului metodologic
1.2.2.2. Analiza subsistemului decizional
1.2.2.3. Analiza sistemului informational
1.2.2.4. Analiza subsistemului organizatoric
1.3.Puncte forte economice si manageriale
1.4. Puncte slabe economice si manageriale
1.5. Recomandari strategico-tactice privind amplificarea potentialului de viabilitate economica si manageriala a societatii comerciale
CAPITOLUL 2
STRATEGIA SOCIETATII DIRECTIA APELOR SIRET SA
2.1. Formularea misiunii societatii
Stabilirea obiectivelor strategice
Conturarea principalelor optiuni strategice
2.4 Dimensionarea resurselor alocate
Precizarea termenelor
2.5. Elaborarea strategiei globale
2.6 Implementarea strategiei
CAPITOLUL 3
REPROIECTAREA MANAGERIALA A DIRECTIEI APELOR SIRET SA
3.1. Reproiectarea subsistemului metodologic al managementului societatii
3.1.1. Stabilirea obiectivelor societatii
3.1.2. Elaborarea celorlalte componente ale managementului prin obiective
3.2. Reproiectarea sistemului decizional
3.2.1. Structurarea autoritatii decizionale pe niveluri ierarhice
3.2.2. Modificari in tipologia deciziilor adoptate
3.2.3. Imbunatatirea calitatii deciziilor
3.2.4. Apelarea unor metode si tehnici decizionale specifice
3.3. Remodelarea sistemului informational
3.4. Remodelarea subsistemului organizatoric
3.4.1.Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare a componentelor procesuale si structural -organizatorice ale societatii
3.4.2.Infiintarea /comasarea si desfiintarea unor compartimente
3.4.3. Redimensionarea anumitor compartimente
3.4.4. Infiintarea si desfiintarea anumitor manageriale
3.4.5. Elaborarea documentelor de formalizare a subsistemului organizatoric

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

ANALIZA DIAGNOSTIC LA S.C. AGRIROM S.A.

Oferta anului

Reducere 2020