Pagina documente » Drept » Conditiile de validitate a contractului de locatiune

Despre lucrare

lucrare-licenta-conditiile-de-validitate-a-contractului-de-locatiune
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-conditiile-de-validitate-a-contractului-de-locatiune


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL I
Notiuni generale despre locatiune ............5
Sectiunea I
Notiune, reglementare, caractere juridice si delimitare
de alte institutii juridice
I.1. Notiunea contractului de locatiune...........5
I.2. Reglementarea contractului de locatiune....6
I.3. Caracterele juridice ale contractului de locatiune.........8
I.4. Delimitarea de alte institutii juridice .......12
Sectiunea a II-a
Conditiile de validitate a contractului de locatiune
II.1. Capacitatea partilor ..........15
II.2. Consimtamintul. Promisiunea de locatiune.............17
II.3 Obiectul contractului..........21
II.4. Cauza.............23
CAPITOLUL II
Obligatiile partilor in contractul de locatiune........26
Sectiunea I
Obligatiile locatorului
I.1. Obligatia de predare a lucrului inchiriat..26
I.2. Obligatia de a mentine lucrul in buna stare de functionare .........28
I.3. Obligatia de garantie ........30
I.4. Obligatia de restituire a cheltuielilor facute de locatar cu bunul inchiriat............37
Sectiunea a II-a
Obligatiile locatarului
II.1. Obligatia de a intretine lucrul ca un bun proprietar
si conform destinatiei...........38
II.2 Obligatia de a plati chiria.42
II.3. Obligatia de a mobila indeajuns casa..45
II.4 Obligatia de a restitui lucrul inchiriat la incetarea
Locatiunii.........45
II.5. Obligatia de a raspunde pentru incendiu.............47
II.6. Obligatia de a instiinta pe locator de orice uzurpare49
CAPITOLUL III
Obligatiile sublocatorului.....45
Sectiunea I
Notiuni generale despre sublocatiune......50
Sectiunea a II-a
Obligatiile sublocatorului.....53
II.1. Obligatia de a intretine lucrul ca un bun proprietar
si conform destinatiei.........53
II.2 Obligatia de a plati chiria53
II.3. Obligatia de a mobila indeajuns casa53
II.4 Obligatia de a restitui lucrul inchiriat la incetarea
locatiunii.........53
II.5. Obligatia de a raspunde pentru incendiu............53
II.6. Obligatia de a instiinta pe locator de orice uzurpare .............53
CAPITOLUL IV
Concluzii .......54
CAPITOLUL V

EXTRAS DIN DOCUMENT

?{p}

?

CAPITOLUL I

NOTIUNI GENERALE DESPRE LOCATIUNE

SECTIUNEA I

Notiune, reglementare, caractere juridice si delimitare de alte institutii juridice

I.1. Notiune

Contractul de locatiune sau naimeala, dupa cum era denumit in dreptul romanesc vechi, a fost printre primele contracte pe care oamenii le-au incheiat, dupa schimb si vanzare-cumparare.

În noul context politic, economic si social, acest contract de locatiune a capatat un rol important si, in consecinta este frecvent intalnit.

Un prestigios autor [1 Troplong , De l’echange et du louage, citat de D.Alexandresco,

Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman, Bucuresti 1910.

] sublinia ca, in lumea moderna, locatiunea este "unul din contractele care exercita cea mai mare inraurire asupra prosperitatii publice". Contractul de locatiune este acordul de vointa prin care o persoana numita locator, se obliga sa asigure unei alte persoane numite locatar folosinta temporara a unui bun determinat sau a unui serviciu, in schimbul unui pret proportional cu durata contractului Obiectul locatiunii il constituie, asadar, lucrurile

sau lucrarile (prestarile de servicii). Din acest punct de vedere distingem intre:

- locatiunea de lucruri (locatio rei) si

- locatiunea de lucrari (locatio operarum).

I.2. Reglementarea contractului de locatiune

Contractul de locatiune este reglementat in titlul VII, intitulat "Despre contractul de locatiune", din Cartea a III-a a Codului civil, articolele 1410 – 1490.

Datorita deosebitei sale importante practice, el este frecvent utilizat [2 Dimitrie Alexandresco, Explicatiunea teoretica si practica a dreptului civil roman: Sfera de aplicabilitate a locatiunii a fost mult restransa in anii comunismului. În zilele noastre importanta, sfera de aplicabilitate si frecventa contractului de locatiune sporesc atat in ceea ce priveste locatiunea bunurilor mobile (inchirierea autoturismelor, echipamentelor sportive, casetelor video sau audio), cat si a celor imobile; si nu numai a locuintelor si a altor spatii cu destinatie de locuinta, ci si a terenurilor.] in rapoartele dintre persoanele fizice, dintre acestea si persoanele juridice, si chiar intre persoanele juridice, gasindu-si o amanuntita reglementare legala.

Sub denumirea "Contractul de locatiune", Codul civil reglementeaza doua feluri de locatiune, si anume:

a) locatiunea de lucruri – in cadrul careia Codul civil reglementeaza:

- locatiunea de bunuri mobile;

- locatiunea de cladiri;

- arendarea de terenuri;

b) locatiunea de lucrari – sub aceasta denumire sunt cuprinse dispozitii privind:

- contractul de antrepriza;

- contractul de munca;

- unele dispozitii referitoare la contractul de transport.

Dezvoltarea relatiilor sociale, intr-un ritm nemaiintalnit pana acum in istorie, de la adoptarea Codului civil si pana in prezent, a determinat abrogarea sau modificarea unor dispozitii normative in aceasta materie.

Astfel, in ceea ce priveste arendarea, a fost adoptata Legea numarul 16/1994 – Legea arendarii, care alaturi de alte dispozitii speciale si de unele dispozitii ale Codului civil in materie, neabrogate, reglementeaza contractul de arendare.

Dispozitiile Codului civil privind contractul de munca

au fost abrogate expres, relatiile sociale de munca ale salariatilor gasindu-si reglementarea in Codul muncii si in alte acte normative care reglementeaza aceste relatii sau altele in stransa legatura cu acestea.

Contractul de transport a fost amanuntit reglementat, ulterior aparitiei Codului civil, prin dispozitiile Codului comercial si prin numeroase alte acte normative, astfel ca in zilele noastre el constituie o ramura de drept dinstincta in cadrul sistemului de drept din tara noastra.

Cat priveste antrepriza, in esenta, aceasta nu este o locatiune, ci un contract civil, cu o fizionomie juridica distincta.

Închirierea isi gaseste reglementarea in Codul civil in articolele 1416 –1453. Alaturi de reglementarea de drept comun continuta de Codul civil, inchirierea isi gaseste si o reglementare speciala, cuprinsa in:

- Legea numarul 85/1992 privind vanzarea de locuinte din spatii cu alta destinatie, construite din fondurile statului si din fondurile unitatilor economice sau bugetare de stat;

- Legea numarul 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte trecute in proprietatea statului;

- Legea numarul 114/1995 – Legea locuintei;

- alte acte normative cu caracter special.

I.3. Caracterele juridice ale contractului de locatiune

a) Locatiunea este un contract sinalgamatic