Pagina documente » Stiinte Economice » Contributia impozitelor directe la formarea bugetului administratiei centrale de stat

Despre lucrare

lucrare-licenta-contributia-impozitelor-directe-la-formarea-bugetului-administratiei-centrale-de-stat
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contributia-impozitelor-directe-la-formarea-bugetului-administratiei-centrale-de-stat


Cuprins

CUPRINS
pagina
CAPITOLUL I Impozitele in economia contemporana
1.1. Definirea si caracterizarea impozitelor.............1 1.1.1. Contributia si rolul impozitelor in economia contemporana..1
1.1.2. Elementele tehnice ale impozitului..........2
1.1.3. Principiile impunerii...5
1.1.4. Clasificarea impozitelor............7
1.2. Fenomenele financiare specifice impozitelor....9
1.2.1. Dubla impunere fiscala internationala si metodele de evitare a acesteia..............9
1.2.2. Evaziunea fiscala.......11
1.2.3. Repercusiunea impozitelor.......13
CAPITOLUL II Impozite directe varsate la bugetul administratiei centrale de stat
2.1. Impozitul pe profit.............15
2.2. Impozitul pe veniturile microintreprinderilor.21
2.3. Impozitul pe venitul global..............22 2.3.1. Consideratii generale despre impozitul pe venit...22 2.3.2. Determinarea veniturilor.........25 2.3.3. Reguli privind asociatiile fara personalitate juridica............32 2.3.4. Procedura de globalizare a veniturilor, de determinare si de plata
a impozitului pe venit33
2.4. Alte impozite directe.........35
2.4.1. Impozitul pe veniturile realizate de persoanele juridice nerezidente...35
2.4.2. Impozitul pe profit obtinut din activitati comerciale ilicite sau din
nerespectarea legii privind protectia consumatorilor...........37
2.4.3. Impozitul pe dividende de la societatile comerciale.............37
2.4.4. Contributia agentilor economici pentru invatamintul de stat..............38
2.5. Contributii..........39
2.5.1. Contributia pentru pensia suplimentara..39
2.5.2. Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap.........39
CAPITOLUL III Contributia impozitelor directe la formarea veniturilor bugetului de stat
3.1. Dinamica veniturilor bugetare in Rominia in perioada 1997 - 2001..........41
3.2. Importanta impozitelor directe in veniturile bugetare si veniturile fiscale..43
3.2.1. Ponderea impozitelor directe in totalul veniturilor bugetare si
venituri fiscale .........43
3.2.2. Structura veniturilor fiscale.....45
3.3. Dinamica impozitelor directe aferente bugetului de stat in perioada 1997-2001.......47
3.4. Evolutia ponderii impozitelor directe aferente bugetului de stat .52
3.4.1. Evolutia ponderii fiecarui impozit direct aferent bugetului de stat in
veniturile fiscale.......52
3.4.2. Evolutia structurii impozitelor directe aferente bugetului de stat......56
3.4.3. Evolutia ponderii impozitelor directe aferente bugetului de stat
in produsul intern brut.............61
3.5. Actualizarea impozitelor directe aferente bugetului de stat..........62
3.6. Concluzii............63
BIBLIOGRAFIE.65

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CONTRIBUTIA IMPOZITELOR DIRECTE LA FORMAREA B.A.C.S.?

CAPITOLUL I

IMPOZITELE ÎN ECONOMIA CONTEMPORAN?

1.1. DEFINIREA SI CARACTERIZAREA IMPOZITELOR

1.1.1. CONTRIBUTIA SI ROLUL IMPOZITELOR ÎN ECONOMIA CONTEMPORAN?

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvantul „impositus” si din limba franceza de la cuvantul „impôt”. Impozitele reprezinta cea mai veche forma de prelevare, originile sale situandu-se in perioada de statornicire a organizatiei statale. La inceput se utilizau prelevarile in natura, urmand ca pe masura constituirii relatiilor banesti sa apara impozitele in bani. De atunci impozitul a cunoscut o evolutie continua, initial fiind stabilit in suma fixa pe terenuri, apoi pe fiecare produs in parte pana la cel pe venit si avere.

Într-o acceptiune cvasiunanima, impozitul este o prelevare pecuniara, in virtutea autoritatii statului de la particulari, cu titlul definitiv si fara contraprestatie imediata si directa, pentru acoperirea cheltuielilor [1 Catinianu F., Seulean Victoria, Donath Liliana – Finante publice , Editura Mirton, Timisoara,

1997, pag. 191

].

Legile privind fiecare impozit in parte sunt intocmite in forma de proiect de catre Guvern, apoi ele sunt aprobate sau respinse de catre Parlament urmand ca cele aprobate sa fie puse in aplicare de catre Guvern si administratiile fiscale. Exista situatii cand dreptul de a institui si percepe venituri asemanatoare impozitului il pot avea si unele institutii publice. Indiferent de institutia care introduce sau percepe impozite, aceasta se realizeaza intotdeauna pe seama autorizarii conferite de lege.

Impozitele instituite se caracterizeaza prin patru trasaturi definitorii:

? legalitatea impozitelor, care reflecta faptul ca instituirea impozitelor se face in baza unei autorizarii data de lege;

? obligativitatea impozitelor, ceea ce inseamna ca plata acestora nu este benevola, ci are un caracter obligatoriu pentru persoanele fizice si juridice care realizeaza venituri dintr-o anumita sursa sau care poseda un anumit gen de avere;

? nerestituirea impozitelor, care reflecta ca prelevarile la fondurile publice de resurse financiare se fac cu titlul definitiv si nerambursabil;

? nonechivalenta impozitelor, ceea ce reflecta faptul ca contribuabilii prin plata impozitelor nu beneficiaza de contraservicii imediate si directe din partea statului.

În economia contemporana impozitele indeplinesc multiple roluri, si anume: financiar, de interventie in economie si social.

Rolul financiar al impozitelor consta in faptul ca impozitele constituie mijlocul principal de procurare a resurselor banesti necesare acoperirii cheltuielilor publice. La inceput s-a urmarit ca prin plata impozitului sa nu afecteze situatia financiara a contribuabilului, pentru ca in prezent acest lucru sa fie doar un deziderat teoretic, influentand comportamentul contribuabililor.

În perioada postbelica are loc o crestere absoluta si relativa a incasarilor din impozite. Cresterea absoluta a incasarilor din impozite a fost determinata de cresterea numarului de contribuabili, de extinderea bazei de impunere si de majorarea cotelor de impozit. Cresterea relativa a incasarilor din impozite este reflectata de partea din produsul intern brut mobilizata la dispozitia statului prin intermediul impozitelor si taxelor.

Al doilea rol este rolul de interventie in economie sub forma de parghie financiara, care prin impozite urmareste orientarea si corectarea mecanismelor pietei, stimularea sau franarea unor activitati, cresterea sau reducerea consumului unui anumit produs, de stimulare sau de ingradire a relatiilor economice cu exteriorul.

În functie de natura activitatilor si de scopul urmarit, modalitatile de interventie in economie prin impozite sunt diverse. Astfel, pentru incurajarea, dezvoltarea si modernizarea unor activitati se recurge la reduceri sau scutiri de impozite, acordarea de facilitati fiscale, precum si la restrangerea numarului impozite. Atunci cand se doreste descurajarea unor activitati sau actiuni se recurge la cresterea cotelor de impozit, la largirea sferei de cuprindere a materiei impozabile, precum si la multiplicarea numarului de impozite.

Al treilea rol este rolul social al impozitelor, prin care autoritatile statului redistribuie produsul national intre diferite categorii sociale pentru a corecta discrepantele dintre veniturile cetatenilor. În acest scop se practica scutiri de impozit, reducerea unor impozite indirecte pentru stimularea consumului, acordarea de inlesniri fiscale, cresterea cotelor pentru bunurile care trebuie tinute sub control sau pe veniturile considerate nelegitime.

1.1.2. ELEMENTELE TEHNICE ALE IMPOZITULUI

Impozitele, ca si taxele, se caracterizeaza, pe de-o parte, prin trasaturi specifice date de modul de stabilire si percepere a lor, iar, pe de alta parte, prin insusiri comune tuturor, care constituie in fapt elementele tehnice ale acestora.

Frecvent mentionate in teorie si utilizate in practica fiscala sunt de mentionat urmatoarele elemente tehnice [2 Catinianu F. – Finante publice - studiu de caz, Editura Mirton, Timisoara, 1999, pag.38 ]: - subiectul impozitului sau contribuabilul;

- suportatorul sau destinatarul impozitului;

- obiectul impozitului;

- sursa impozitului;

- baza de impunere (baza de calcul);

- unitatea de impunere;

- cota (tariful) impozitului;

- asieta (modul de asezare) impozitului;

- termenul de plata.

Subiectul impozitului sau contribuabilul este persoana fizica sau juridica obligata prin lege la plata impozitului. De exemplu, in cazul impozitului aferent veniturilor de natura salariala, subiect al impozitului este orice persoana care realizeaza un venit sub forma de salariu, iar in cazul impozitului pe profit subiectul impozitului este agentul economic.

Suportatorul sau destinatarul impozitului este persoana care suporta in ultima instanta impozitul. De regula, persoana care plateste impozitul este si cea care il suporta. Exista si situatii cand suportatorul este o alta persoana decat subiectul. De exemplu, in cazul impozitelor pe consum, impozitul este platit in prima instanta de persoana juridica respectiva, dar acesta transpus in preturi este suportat de consumatorul bunului sau serviciului.

Obiectul impozitului este reprezentat de materia supusa impunerii. În calitate de obiect al impozitului pot aparea, dupa caz, venitul, averea iar uneori si cheltuielile. Astfel, in cazul impozitului aferent veniturilor de natura salariala, obiectul impozitului il reprezinta salariul, la impozitul pe cladire, obiectul acestuia este imobilul.

Sursa impozitului arata din ce anume se plateste impozitul, din venit sau din avere. În cazul impozitelor pe venit, sursa impozitului coincide cu obiectul impunerii. La impozitele pe avere, sursa nu coincide de regula cu obiectul impunerii, plata facandu-se din venitul procurat

de averea respectiva si nu din substanta ei.

Baza de impunere (baza de calcul) este elementul in functie de care se evalueaza impozitul. Are determinare cantitativa, este cuantumul materiei impozabile. Baza de calcul poate fi venitul, terenul, valoarea, anumite caracteristici ale bunurilor, cifra de afaceri, pretul sau tariful. De exemplu la impunerea mijloacelor de transport se foloseste capacitatea cilindrica.

Unitatea de impunere este reprezentata de unitatea de masura in care se exprima obiectul impozabil. În cele mai multe cazuri, aceasta are o exprimare monetara (impozitul pe venit) sau in diverse unitati fizice (m2 la cladiri, ha la impozitul agricol).

Cota impozitului este reprezentata de impozitul aferent unei unitati de impunere. Ea poate sa fie o suma fixa sau o cota procentuala in functie de posibilitatile tehnice de evaluare a materiei impozabile.

a) impunerea in cote fixe consta in aceea ca se stabileste un impozit in suma fixa, care cade in sarcina fiecarei persoane. Se aplica cel mai adesea in cazul bunurilor aflate in proprietatea persoanelor fara a tine seama neaparat de situatia contribuabilului. Este cel mai inechitabil impozit, fiind intalnit la impozitele agricole, la impozitele pe vanzari sau la legalizarea anumitor acte.

b) impunerea in cote procentuale se practica prin aplicarea asupra materiei impozabile a cotelor procentuale care pot fi: proportionale, progresive sau regresive. Aceasta impunere este un avans din punct de vedere al echitatii impozitelor si se utilizeaza la majoritatea impozitelor privitoare la venit, profit, cifra de afaceri, pret.

? impunere in cote proportionale, conform careia impozitul se calculeaza ca un produs intre materia impozabila si cota de impunere. Fiecare persoana participa la acoperirea cheltuielilor statului proportional cu venitul sau averea sa. Impunerea de acest tip se intalneste atat la impozitele directe (impozitul pe teren, impozitul funciar, impozitul pe cladiri, pe profit, pe dividende) cat si la impozitele indirecte (taxe vamale, accize, TVA).