Pagina documente » Drept » Controlul financiar. Metodologia de exercitare a controlului

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-financiar.-metodologia-de-exercitare-a-controlului
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-financiar.-metodologia-de-exercitare-a-controlului


Cuprins

Cuprins
C A P I T O L U L I
CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR
1.1 Notiunea, obiectul si importanta controlului financiar
1.2 Functiile controlului financiar
1.3 Structura generala si formele controlului financiar in Rominia
C A P I T O L U L II
METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI
2.1 Metodele controlului financiar
2.2 Procedee de control financiar
2.3 Procedura executarii controlului financiar
C A P I T O L U L III
ACTELE DE CONTROL FINANCIAR
3.1 intocmirea actelor de control financiar
3.2 Tipuri de acte de control
3.3 Valorificarea actelor de control
C A P I T O L U L IV
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR INTERN SI A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV
4.1 Controlul intern in institutiile publice
4.2 Exercitarea controlul financiar preventiv
4.2.1 Organizarea controlului financiar preventiv propriu
4.2.2 Organizarea controlului financiar preventiv delegat
C A P I T O L U L V
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR EXECUTIV
5.1 Ministerul Finantelor Publice
5.2 Agentia Nationala de Administrare Fiscala
5.3 GARDA FINANCIARA
C A P I T O L U L VI
ORGANIZAREA SI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR LEGISLATIV - CURTEA DE CONTURI
6.1 Scurt istoric. Natura institutiei
6. 2. Organizarea functionarea Curtii de Conturi
6. 3. Atributiile de control si audit financiar
CAPITOLUL VII
ROMiNIA iN PROCESUL ADOPTARII ACQUISULUI COMUNITAR iN DOMENIUL CONTROLULUI FINANCIAR
7.1 Notiunea de aquis comunitar
7.2 Principalele elemente ale acquisului privind controlul financiar
PROPUNERI DE PERFECTIONARE A CONTROLULUI FINANCIAR

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CONTROLUL FINANCIAR

?

Controlul financiar, parte integranta a managementului si a gestiunii financiare constituie expresia unei necesitati obiective ca forma de cunoastere, fiind in acelasi timp, un proces de cunoastere a trecutului, de apreciere a prezentului si de descifrare a viitorului, in legatura cu activitatea firmei si cu performantele ei economico – financiare.

Cu alte cuvinte, controlul contribuie la integrarea firmei (intreprinderii) in mecanismul economiei de piata printr-o activitate manageriala complexa si continua.

Activitatile grupate sub denumirea generica de „control financiar” se refera la examinarea modului in care se realizeaza din punct de vedere financiar obiectivele si programele asumate de diferite entitati cu scopul de a preintampina sau a descoperi eventualele nereguli, erori, deficiente, de a le remedia si a le putea evita in viitor.

Controlul financiar nu este un simplu act administrativ ci o necesitate obiectiva. Constituie o latura distincta, reprezinta rigoare pe care o pretinde comunitatea in respectarea obligatiilor pe care le are fiecare membru al sau. Controlul financiar joaca un rol pregnant in toate fazele proceselor de productie.

Lucrarea de fata si-a propus drept subiect al analizei „ controlul financiar” si este structurata in trei parti

Partea I, e structurata in trei capitole si trateaza aspecte teoretice ale conceptului de control financiar cum sunt : notiunea, obiectul, functiile si formele contriolului financiar, metodele si procedeele utilizate, actele de control si valorificarea acestora

Partea a - II a, e structurata in trei capitole si cuprinde elemente legate de organizarea si exercitarea controlului financiar

Partea a - III a, e structurata in....capitole si cuprinde o analiza a controlului financiar in vederea adoptarii aquisului comunitar

Lucrarea de fata si implicit subiectul abordat si-a propus sa fie un instrument de cunoastere, actiune si reflectie, de reglementare a activitatii agentilor economici si un ghid pentru cei ce iau hotarari la orice nivel.

C A P I T O L U L I

CONCEPTUL DE CONTROL FINANCIAR

1.1 Notiunea, obiectul si importanta controlului financiar

Exista necesitatea cunoasterii conditiilor economice si financiare in raport cu cerintele si legitatile pietei in care se deruleaza activitatea agentilor economici. Cunoasterea situatiei patrimoniului, a capacitatii acestuia de a genera profit, a solventei comerciale ori de faliment in care se poate afla un agent economic, la un moment dat, este asigurata cu ajutorul controlului financiar, organizat si exercitat competent.

Teoria si practica dovedesc si demonstreza existenta pe de o parte a bazei economice iar pe de alta parte a suprastructurii generate de baza economica care explica ca indiferent de vointa oamenilor, acestia intra in relatii de productie si totodata in relatii de schimb intr-un sistem de concurenta. Astfel, conducerile agentilor economici trebuie sa declanseze un control sistematic de natura socio-economica pentru obtinerea din activitatea desfasurata, a unor rezultate cat mai bune. Deci, daca baza si suprastructura sunt obiective si controlul este o necesitate obiectiva.

Practica a demonstrat ca necesitatea controlului prezinta un caracter obiectiv, intrcat nici o activitate nu se poate desfasura cu randament scontat daca lipseste controlul.

Controlul contribuie la instaurarea unui climat de ordine si disciplina in gospodarirea mijloacelor materiale si banesti, imbunatatirea disciplinei muncii in toate domeniile de activitate; buna desfasurare a procesului de transformare a deciziei in actiune si a actiunii rezultate mai eficiente. Controlul a fost si continua sa fie unul dintre factorii principali care au influentat si stimulat progresul.

Notiunea de control provine din expresia „ contra rolus „ care inseamna verificarea actului general dupa duplicatul care se incredinteaza in acest scop altei persoane.

Controlul patrunde in esenta fenomenelor si contribuie efectiv la conducerea stiintifica si eficienta, sesizeaza aspectele negative in momentul in care acestea se manifesta ca tendinta si intervine operativ pentru prevenirea si lichidarea cauzelor.

Controlul nu se rezuma sa constate manifestarea neajunsurilor, nu este doar concomitent si ulterior, este bazat in primul rand pe previziunea desfasurarii activitatii, a posibilitatilor aparitiei deficientelor si anomaliilor. Pentru obtinerea profitului maxim, pe langa evaluarea rezultatelor in raport cu obiectivele si normele stabilite, controlul contribuie si la prevenirea tendintelor si fenomenelor care necesita decizii de corectie.

Controlul, ca forma de cunoastere, este lipsit de sens daca nu se manifesta si ca forma de perfectionare a modului de gestionare a patrimoniului si de organizare si conducere a activitatii agentului economic.

Controlul este o necesitate obiectiva si subiectiva, dar nu este un scop ci un mijloc de perfectionare a activitatii executive inclusiv a procesului de conducere a acesteia .

Controlul determina o noua atitudine a oamenilor fata de munca, fata de proprietate, stimuleaza spiritul de initiativa si raspundere in munca.

Controlul este o analiza permanenta sau periodica a unei activitati, a unei situatii pentru a urmari mersul si pentru a lua masuri de imbunatatire. El semnifica in acelasi timp o suprveghere continua, morala sau materiala ca si stapanirea unei activitati.

Controlul este o verificare, o inspectie atenta a corectitudinii unui act sau o actiune de supraveghere a cuiva, a ceva, o examinare minutioasa sau puterea de a conduce ca un instrument de reglementare a unui mecanism, a unui proces.

Activitatea de control mai poate fi definita ca functie a conducerii, instrument de conducere, mijloc de cunoastere a realitatii si de corectare a erorilor.

Controlul este definit drept procesul prin care se verifica si se masoara o realizare cantitativa si calitativa a performantelor, a sarcinilor sau lucrarilor, pe care le compara cu obiectivele planificate si inndica masurile de corectie ce apar ca necesare.