Pagina documente » Stiinte Economice » Elaborarea studiului de fezabilitate pentru un proiect de investitii finantat pe baza creditului banc

Despre lucrare

lucrare-licenta-elaborarea-studiului-de-fezabilitate-pentru-un-proiect-de-investitii-finantat-pe-baza-creditului-banc
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-elaborarea-studiului-de-fezabilitate-pentru-un-proiect-de-investitii-finantat-pe-baza-creditului-banc


Cuprins

CUPRINS
CAPITOLUL 1. Investitiile - suport material al dezvoltarii economice....4
1.1. Conceptul de investitie.5
1.2. Clasificarea investitiilor..............8
1.3. Rolul investitiilor in angrenajul economic si social.............15
1.4. Strategii investitionale si restructurarea capacitatilor de productie16
1.5. Situatia investitiilor si strategia investitionala a Rominiei.20
CAPITOLUL 2. Documentatii privind realizarea investitiei.............34
2.1. Etapele aprobarii, autorizarii si avizarii obiectivelor de investitii...35
2.2. Studiile de oportunitate............37
2.3. Studiile de prefezabilitate.........37
2.4. Studiile de fezabilitate40
2.5. Proiectul tehnic...........47
2.6. Modul de calcul al unor indicatori de eficienta a investitiei.............51
2.7. Indicatori utilizati in metodologia B.I.R.D. .........60
CAPITOLUL 3. Decizia de finantare si costul capitalului...66
3.1. Decizia de finantare la nivel microeconomic........67
3.2. Determinarea costului capitalului propriu...........71
3.3. Determinarea costului autofinantarii.....73
3.4. Costul capitalului imprumutat74
3.5. Costul mediu ponderat al capitalului.....75
CAPITOLUL 4. Studiu de fezabilitate pentru proiectul Dealul Spirii Business Center.........76
4.1. Prezentarea generala a S.C. Montero S.A. ......77
4.2. Rezultatele economico - financiare inregistrate..78
4.3. Proiectul de investitii Dealul Spirii Business Center......85
4.4. Decizia de finantare a proiectului de investitii.....99
CONCLUZII 103
BIBLIOGRAFIE ........117
ANEXE..........119

EXTRAS DIN DOCUMENT

?Introducere

„Viitorul nu este un dar – este o realizare”

Practicarea oricarei activitati economice nu este doar un scop in sine, ci comporta si un obiectiv major de evolutie si dezvoltare. Inutile ar fi eforturile pentru obtinerea de beneficii si avantaje concurentiale, daca acestea nu sunt utilizate corespunzator pentru cresterea si promovarea activitatii desfasurate. Atingerea acestor obiective implica utilizarea resurselor disponibile cu o eficienta sporita in prezent, pentru obtinerea de rezultate favorabile in viitor. Aceasta legatura temporala este facuta, in cadrul activitatii economico – sociale prin investitii.

Investitiile, in acest context a un rol hotarator in atingerea obiectivelor de dezvoltare social – economica, fiind un motor al suplimentarii, diversificarii sau cresterii calitative a tuturor factorilor de productie.

Conditiile concurentiale ale unei economii de piata nu lasa loc risipei de resurse disponibile, o astfel de atitudine ar insemna autoexcluderea din lupta pentru suprematia pietei. De aceea, eforul investitional trebuie realizat cu o eficienta maxima, menita sa aduca sporul de rezultate cel mai mare pentru fiecare unitate resurse financiare cheltuite. Deciziile de investitie trebuie bazate pe analize calitative si cantitative riguroase, menite sa determine utilizarea resurselor investitionale pentru cele mai bune dintre variantele de proiect.

Strategia de dezvoltare a Romaniei pe termen mediu, al carei principal obiectiv este crearea unei economii de piata functionale, compatibile cu principiile si normele Uniunii Europene, vizeaza crearea unui mediu de afaceri profesionist si performant, capabil sa utilizeze eficient mijloacele financiare, tehnice si stiintifice disponibile.

Prezenta lucrare isi propune prezentarea unui instrument de o importanta majora utilizat in activitatea de investitii: studiul de fezabilitate, al carui rol in cadrul oricarui proiect de investitii nu poate fi contestat. Utilizarea corecta si oportuna a acestuia constituie premisa dezvoltarii social – economice.

CAPITOLUL 1. Investitiile – suport material al dezvoltarii economice

1.1. Conceptul de investitie

Conceptul de investitie defineste o categorie financiara pe cat de complexa pe atat de controversata.

În practica economica, investitia este privita ca o cheltuiala pe care o fac persoanele fizice sau juridice cu scopul de a obtine bunuri sau servicii. În limba romana, notiunea de investitie este asemanatoare celor de plasare, alocare, dotare. Daca tratam, insa, investitia numai ca o simpla cheltuiala, in sensul financiar al cuvantului, inseamna ca neglijam continutul concret al efortului investitional pe care il face orice agent economic atunci cand realizeaza un proiect de investitie. Evaluarea investitiilor in expresie baneasca este o necesitate, in special pentru fundamentarea deciziilor economice care privesc proiectul de investitie.

Pe scurt, investitia trebuie privita ca o cheltuiala certa pentru un viitor incert.

Este remarcabil si semnificativ faptul ca nu exista un singur model macroeconomic clasic sau modern in care sa nu apara investitiile.

În conditiile conducerii economiei prin plan centralizat, pe principii administrative, investitiile reprezinta numai ceea ce se aloca pentru crearea si dezvoltarea bazei materiale de productie si a celei pentru sectorul social-cultural. Trecerea la economia de piata implica o schimbare a abordarii notiunii de investitie, determinata de circulatia capitalului pe piata, de lupta concurentiala, profitul asteptat. În aceste conditii problematica investitiei este abordata de la sursa ce acopera cheltuielile respective. Astfel, investitiile sunt percepute ca acea parte din venit destinata formarii capitalului. A investi inseamna a aloca resurse pentru sporirea capitalului real existent la un moment dat. Tot o investitie poate fi utilizarea veniturilor pentru procurarea hartiilor de valoare (actiuni, obligatiuni) de pe piata capitalurilor cu scopul final de a obtine un castig in viitor.

În acelasi timp se fac importante cheltuieli de investitii pentru dezvoltarea bazei materiale a activitatilor social-culturale, precum si constructia de locuinte.

În orice economie investitiile fac legatura dintre prezent si viitor. Acumularea de capital fix, atat productiv, cat si neproductiv, construirea de cladiri de locuit, scoli, teatre, etc., asigura premisele ridicarii standardului de viata al populatiei.