Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind evaluarea si selectia unui proiect de investitii. Mediul de realizare a investitiei (S

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-evaluarea-si-selectia-unui-proiect-de-investitii.-mediul-de-realizare-a-investitiei-s
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-evaluarea-si-selectia-unui-proiect-de-investitii.-mediul-de-realizare-a-investitiei-s


Cuprins

CUPRINS
INTRODUCERE 4
SECTIUNEA I: FUNDAMENTAREA TEORETICA
A EVALUARII SI SELECTIEI PROIECTELOR DE
INVESTITII 6
1. RELATIA DINTRE VALOARE SI DECIZIA
DE INVESTITII 7
1.1 Motivatia plasarii de capital in proiecte de investitii 7
1.2 Necesitatea estimarii valorii proiectelor de investitii 10
2. REGULA VALORII PREZENTE 13
2.1 Valoarea prezenta si costul de oportunitate al capitalului 13
2.2 Piata de capital si comportamentul in consum 16
2.3 Introducerea oportunitatilor productive 17
3. CRITERII CONCURENTE REGULII
VALORII PREZENTE NETE 21
3.1 Termenul de recuperare - Regula PAYBACK 21
3.2 Rentabilitatea medie contabila 23
3.3 Rata interna de rentabilitate 24
3.4 Indicele de profitabilitate 28
3.5 CONCLUZII: superioritatea criteriului valorii actualizate
nete asupra criteriilor concurente 29
4. DECIZIA DE INVESTITII PRIN INTERMEDIUL
VALORII PREZENTE NETE 30
4.1 Ce trebuie actualizat ? 30
4.1.1 Regula 1 - Doar cash-flow - urile sunt relevente 31
4.1.2 Regula 2 - Estimarea cash-flow - urilor in baza tendintei lor
de crestere 31
4.1.3 Regula 3 - Studierea atenta a inflatiei 31
4.1.4 Alte elemente ce influenteaza cash-flow - urile 32
4.2 Interactiunile dintre proiecte 33
4.2.1 Timing 34
4.2.2 Costul anual echivalent 35
4.2.3 Decizia de inlocuire 35
4.2.4 Costul excesului de capacitate 36
4.2.5 Fluctuatia factorilor de incarcare 36
4.3 Decizia de investitii si constrangerea bugetara 36
SECTIUNEA a II-a: STUDIU DE CAZ PRIVIND
EVALUAREA SI SELECTIA UNUI PROIECT DE
INVESTITII 38
1. MEDIUL DE REALIZARE A INVESTITIEI 39
1.1 Prezentarea generala a S.C. FIROS S.A. 39
1.2 Ramura industriala si piata societatii 40
1.3 Date financiare privind societatea 43
1.4 Proiectia valorii prezente a intreprinderii in ipoteza nerealizarii
investitiei 45
2. PREZENTAREA PROIECTULUI DE INVESTITII 47
2.1 Sistemul de ipoteze utilizat la determinarea indicatorilor
proiectului 47
2.2 Parametrii tehnico - economici ai proiectului 48
2.3 Parametrii financiari ai proiectului 51
2.3.1 Cheltuiala investitionala 51
2.3.2 Durata de viata a proiectului 53
2.3.3 Previziunea cheltuielilor 53
A. Cheltuielile operationale 53
B. Cheltuielile cu amortizarea 56
C. Cheltuielile financiare 57
2.3.4 Previziunea veniturilor 58
2.3.5 Estimarea ratei de actualizare 59
2.3.6 Previziunea cash-flow - lui disponibil 60
2.3.7 Valoarea reziduala 62
3. FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE INVESTIRE (EAC) 63
4. INDICATORII DE PERFORMANTA AI PROIECTULUI 65
4.1 Valoarea prezenta (PV) si valoarea prezenta neta (NPV) 65
4.2 Criterii concurente regulii valorii prezente nete 67
4.2.1 Rata rentabilitatii medii contabile (Rctb) 67
4.2.2 Rata interna de rentabilitate (IRR) 67
4.2.3 Indicele de profitabilitate (WAPI) 68
4.2.4 Termenul de recuperare (Payback) 68
4.3 Analiza punctului mort (Break Even) 69
4.4 Influenta finantarii asupra indicatorilor de performanta 69
4.4.1 Impactul economiilor fiscale 69
4.4.2 Valoarea prezenta neta ajustata 71
5. ANALIZA DE SENSIBILITATE 72
CONCLUZII 74
BIBLIOGRAFIE 77
ANEXE 79

EXTRAS DIN DOCUMENT

?INTRODUCERE

Însasi notiunea de “FINANTE” subintelege conditia – obiectiv a oricarei activitati cu caracter lucrativ. Aceasta reprezinta demersul economic rational al intreprinderii de creare, mentinere si crestere a VALORII averii (capitalului initial) prin functia specifica finantelor corporative de evaluare a proiectelor de investitii.

Valoarea finala a oricarui demers economic constituie criteriul de evalu-are primordial al oricarei alocari de capitaluri in raport cu valoarea initiala a acestora. Rentabilitatea plasarii capitalurilor reprezinta obiectivul fundamental al managementului financiar.

Calitatea managementului financiar determina gradul in care o afacere are succes sau decizia de investitii este optima, prin sporul de valoare neta a efortului investitional initial. Sunt privilegiate astfel proiectele de investitii care maximizeaza valoarea (averea) sau inlocuirea celor care reduc valoarea intreprinderii, raportate la cele cu rentabilitati superioare.

Prezenta lucrare are ca obiect evaluarea si selectia proiectelor de investitii, prin introducerea oportunitatilor productive si alocarea eficienta a capitalurilor in active reale. Lucrarea este structurata in doua sectiuni:

Sectiunea I: “Fundamentarea teoretica a evaluarii si selectiei pro-iectelor de investitii” are drept scop descrierea relatiei dintre valoare si decizia de investitii.

Capitolul 1 prezinta motivatia plasarii de capital in proiecte de investitii, conceptele de investitie, proiect si portofoliu de investitii, precum si necesitatea demersului de evaluare a proiectelor de investitii.

Capitolul 2 introduce conceptele de valoare prezenta (Vo, PV) si de valoare prezenta neta (VAN, NPV), ca principale criterii de evaluare si selectie a proiectelor de investitii, notiunile de valoare – timp a banilor si de cost de oportunitate al capitalului. Totodata, este descris si rolul exercitat de piata de capital asupra comportamentului de consum – investire, precum si modul de fundamentare a deciziei de investire in active reale.

În finalul capitolului sunt desprinse regulile specifice de alocare a capitalurilor: regula valorii prezente nete (NPV) si regula ratei de castig.

Capitolul 3 descrie un set de patru criterii concurente regulii NPV in procesul de fundamentare a deciziei de investire (rentabilitatea medie contabila, rata interna de rentabilitate, termenul de recuperare si indicele de profitabilitate), precum si limitarile specifice fiecaruia.

Capitolul se incheie cu concluzia superioritatii criteriului valorii prezente nete (NPV) asupra criteriilor concurente, prin prezentarea atuurilor – cheie ale acestuia.

Capitolul 4 trateaza procesul decizional specific investirii prin intermediul criteriului NPV (VAN). Se subliniaza astfel relevanta actualizarii cash-flow – urilor, cu principalele elemente care le influenteaza: politica de amortizare, rolul exercitat de catre activele circulante si incidenta fiscalitatii.

De asemenea, sunt emise o serie de considerente referitoare la problema interactiunii dintre proiectele de investitii: timpul optim de investitie (Timing), costul anual echivalent (EAC), decizia de inlocuire si costul excesului de capacitate. Totodata, este reliefata si influenta exercitata de care constrangerile bugetare asupra fundamentarii deciziei de investire a capitalurilor in active reale.

Sectiunea a II-a: “Studiu de caz privind evaluarea si selectia unui proiect de investitii” contine un exemplu concret de fundamentare a deciziei de investire.

Capitolul 1 efectueaza o descriere a mediului de realizare a investitiei, prin prezentarea societatii investitoare, a ramurii industriale si a pietei specifice, precum si date financiare referitoare la societate si o proiectie a valorii prezente in ipoteza neimplementarii proiectului.

Capitolul 2 realizeaza prezentarea proiectului de investitii, obiectivele de atins, parametrii tehnico-economici, elementele financiare, cu detalierea cheltuielilor investitionale, graficul de realizare a proiectului, precum si proiectia fluxurilor de venituri, cheltuieli, studiul ratei de actualizare, cash-flow disponibil (CFD) si valoare reziduala.

Capitolul 3 descrie fundamentarea deciziei de investire prin intermediul costului anual echivalent (EAC), in functie de diferitele optiuni tehnologice si de cost avute in vedere la realizarea proiectului de investitii.

Capitolul 4 detaliaza indicatorii de performanta: valoare prezenta si valoare prezenta neta (cu reliefarea plusului de valoare generat pentru intreprindere de implementarea proiectului), precum si criteriile concurente (rentabilitatea medie contabila, rata interna de rentabilitate, indicele de profitabilitate si termenul de recuperare) si analiza “punctului mort” al proiectului.

De asemenea, este prezentat si impactul finantarii asupra indicatorilor si asupra remunerarii investitiorilor, prin influenta exercitata de catre economiile fiscale.

Capitolul 5 realizeaza o analiza de senzivitate a NPV la modificarea unor parametri ai proiectului: marimea pietei, cota de piata, pretul mediu la o tona de produs, cheltuieli fixe si cheltuieli variabile.

Lucrarea se incheie cu un set de CONCLUZII privitoare la aspectele teoretice si practice aferente demersului investitional descris.

SECTIUNEA I

FUNDAMENTAREA TEORETICA A EVALUARII SI SELECTIEI PROIECTELOR DE INVESTITII

1. RELATIA DINTRE VALOARE SI DECIZIA DE INVESTITII

1.1 MOTIVATIA PLASARII DE CAPITAL ÎN PROIECTE DE INVESTITII

Valoarea reprezinta optiunea primordiala luata in calcul de catre oricare afacere. În jurul sau se invart toate deciziile care se circumscriu finantelor corporative.

Pentru a-si desfasura afacerea, o companie moderna are nevoie de un volum aproape nesfarsit de active reale. Multe dintre ele sunt tangibile (masinarii, fabrici, instalatii, birouri); altele sunt intangibile (expertiza tehnica, marci, patente, brevete, licente de fabricatie etc.).

Toate aceste necesita finantare. Pentru a obtine fondurile necesare, companiile vand active financiare (titluri: actiuni, obligatiuni), precum si titluri de imprumut bancar, de leasing, contracte de management etc.

Astfel, managementul financiar al firmei se confrunta cu doua probleme fundamentale:

? CAT si ÎN CE ACTIVE ar trebui sa investeasca ?

? CUM sa mobilizeze fondurile necesare efectuarii investitiei ?

Raspunsul la prima intrebare se realizeaza prin DECIZIA DE INVESTITII ( “capital budgeting” ). Raspusul la cea de-a doua problema se afla in DECIZIA DE FINANTARE.