Pagina documente » Administratie publica » Modalitatile si procedura de stingere a creantelor fiscale

Despre lucrare

lucrare-licenta-modalitatile-si-procedura-de-stingere-a-creantelor-fiscale
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-modalitatile-si-procedura-de-stingere-a-creantelor-fiscale


Cuprins

Cuprins Pag.
Cap. 1 Notiuni generale despre creantele fiscale 4
1.1 Notiunea si particularitatile creantei fiscale 4
1.2 Izvoarele si individualizarea creantelor fiscale 6
1.3 Titluri de creanta explicite si implicite 13
1.3.1 Titluri de creanta explicite 13
1.3.2 Titluri de creanta implicite 16
1.4 Exigibilitatea creantei fiscale 20
Cap. 2 Modalitati comune de stingere a creantelor fiscale 23
2.1 Stingerea creantelor fiscale prin plata directa 23
2.1.1 Plata prin virament 25
2.1.2 Plata in numerar 26
2.2 Majorarile de intirziere 27
2.3 Stingerea creantelor fiscale prin stopaj la sursa 29
2.4 Stingerea creantelor fiscale prin aplicarea si anularea de timbre fiscale mobile 31
Cap. 3 Modalitati specifice de stingere a creantelor fiscale 32
3.1 Stingerea creantelor fiscale prin anulare 32
3.1.1 Amnistia fiscala 32
3.1.2 Anularea creantelor fiscale individuale prin actele organelor administrative competente 33
3.2 Stingerea creantelor fiscale prin compensare 34
3.2.1 Compensarea obisnuita 37
3.2.2 Compensarea extinsa din oficiu 38
3.3 Stingerea creantelor fiscale prin prescriptia extinctiva 39
3.3.1 implinirea termenului de prescriptie 39
3.3.2 intreruperea prescriptiei extinctive 40
3.3.3 Suspendarea prescriptiei extinctive 41
3.4 Stingerea creantelor fiscale prin scadere 42
3.4.1 Starea de insolvabilitate 43
3.4.2 Disparitia debitorului 44
3.4.3 Decesul debitorului 45
Cap. 4 Stingerea creantelor fiscale prin executare silita 46
4.1 Conditiile necesare declansarii executarii silite 47
4.1.1 Existenta titlului de creanta fiscala 47
4.1.2 Creanta fiscala sa fie lichida 48
4.1.3 Dreptul statului de a incepe executarea silita sa nu se fi prescris 50
4.2 Subiectele executarii silite 50
4.2.1 Creditorul 50
4.2.2 Debitorul 51
4.3 Competenta si atributiile organelor de executare 52
4.3.1 Competenta organelor de executare 52
4.3.2 Atributiile organelor de executare 53
4.4 Obiectul executarii silite 55
4.4.1 Veniturile contribuabilului 55
4.4.2 Bunurile contribuabilului 57
4.4.3 Masurile asiguratorii 58
4.5 Dispozitii comune tuturor formelor de executare silita 60
4.5.1 Actele premergatoare executarii. instiintarea de plata 61
4.5.2 Declansarea procedurii de executare silita.Somatia 61
4.6 Modalitatile de executare silita 63
4.6.1 Executarea silita prin poprire 63
4.6.2 Executarea silita mobiliara 65
4.6.3 Executarea silita imobiliara 68
Concluzii 72
Bibliografie 74

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

Notiuni generale despre creantele fiscale

1.1. Notiunea si particularitatile creantei fiscale

În cadrul raporturilor juridice bugetare, continutul acestora e reprezentat de obligatia, stabilita unilateral de catre stat, in sarcina persoanelor fizice si juridice, denumite contribuabili, de a plati o anumita suma de bani, la termenul stabilit, in contul bugetului de stat1.

Aceasta suma de bani, pe care contribuabilul are obligatia de a o plati, reprezinta un venit al bugetului de stat, iar obligatia, al carei obiect este, va fi denumita obligatie bugetara sau creanta fiscala. Ea este o obligatie juridica, deoarece ea defineste continutul unui raport juridic ce ia nastere intre stat si contribuabili, raport juridic al carui izvor este legea, iar in caz de nevoie executarea sa este asigurata prin intermediul constrangerii statului.

Particularitatile2 ce individualizeaza creanta fiscala privesc in special izvorul acesteia, beneficiarul, obiectul, forma sa, conditiile de stabilire, modificare sau stingere.

a. Izvorul creantei fiscale va fi intotdeauna legea sau actul normativ cu valoare de lege ce instituie si reglementeaza un venit al bugetului de stat. Prin lege se stabilesc categoriile de persoane fizice sau juridice ce datoreaza bugetului de stat venitul respectiv.

b. Beneficiara a creantei fiscale este intreaga societate, desi calitatea de creditor o are statul. Scopul instituirii unilaterale de catre stat a acestei obligatii fiind realizarea veniturilor bugetului de stat, deci a fondului general de dezvoltare a societatii, aceasta va avea in final calitatea de beneficiara a sumelor ce fac obiectul creantei fiscale.

c. Obiectul creantei fiscale consta intotdeauna intr-o suma de bani, aceasta fiind in prezent unica forma in care statele moderne percep veniturile datorate bugetului de stat. Caracterul pecuniar se justifica prin aceea ca, la randul sau, statul efectueaza toate cheltuielile prin acordarea si folosirea unor sume de bani.

d. Creanta fiscala este constatata in forma scrisa prin titlul de creanta fiscala. Acesta este actul prin care, potrivit legii, se constata si se individualizeaza obligatia de plata privind creantele fiscale3.

e. Conditiile de stabilire si executare a creantei fiscale sunt reglementate diferit pentru fiecare categorie de venituri bugetare, datorita specificului prezentat de aceste venituri. Aceasta particularitate mai este determinata si de faptul ca impozitele moderne nu mai au rolul de a acoperi cheltuielile publice, ci ele sunt folosite si ca parghii pentru stimularea sau franarea dezvoltarii unor mecanisme economice.

f. Modificarea creantelor fiscale este determinata de cauzele prevazute de lege: modificarea elementelor in raport de care s-a facut individualizarea creantei fiscale, modificarea termenelor de plata stabilite anterior, modificarea situatiei juridice a contribuabililor, cand se acorda inlesnirile legale de plata, in situatia admiterii contestatiilor contra titlurilor de creanta fiscala si in general orice modificare a actelor normative ce reglementeaza venituri bugetare.

g. Stingerea creantelor fiscale se realizeaza prin modalitati comune si altor obligatii juridice cum ar fi: plata, prescriptia extinctiva, executarea silita, fiind reglementate insa si o serie de modalitati specifice, cum ar fi: anularea, compensarea, scaderea.

h. Un element important ce caracterizeaza creanta fiscala il reprezinta premisele ce dau nastere acesteia. Aceste premise, imprejurari de fapt, constau in realizarea unui venit, cu alte cuvinte cresterea patrimoniului contribuabilului sau detinerea unui bun impozabil sau taxabil. Premisele vor fi diferite in functie de fiecare categorie de venituri bugetare, iar ele vor marca din punct de vedere juridic nasterea creantei fiscale in sarcina unui anumit contribuabil. Îndeplinirea acestor premise va insemna dobandirea de catre o persoana fizica sau juridica a calitatii de contribuabil, din acest moment, creanta fiscala stabilita cu caracter general de lege, va fi individualizata in sarcina unei anumite persoane fizice sau juridice.

Constatarea calitatii de contribuabil a unei persoane si stabilirea elementelor ce caracterizeaza creanta fiscala ce-i revine, in special a cuantumului sumei ce urmeaza a o plati bugetului de stat, precum si a eventualelor inlesniri legale de care beneficiaza, are loc prin intocmirea de catre organele fiscale competente, a titlului de creanta fiscala4.