Pagina documente » Stiinte Economice » Creditarea persoanelor juridice (Banca XYZ S.A., Caransebes)

Despre lucrare

lucrare-licenta-creditarea-persoanelor-juridice-banca-xyz-s.a.-caransebes-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-creditarea-persoanelor-juridice-banca-xyz-s.a.-caransebes-


Cuprins

CUPRINS
Pag.
CAPITOLUL I PRINCIPII GENERALE iN ACTIVITATEA DE CREDITARE; ANALIZA ACTIVITATII CLIENTILOR BANCII
1.1. Utilizarea si actualizarea normelor de creditare .....
1.2. Principii si reguli generale privind activitatea
de creditare ...
1.3. Clientii bancii ...
CAPITOLUL II CREDITE ACORDATE DE RAIFFEISEN BANCA AGRICOLA S.A.
GARANTAREA CREDITELOR........
2.1. Acordarea creditelor pe termen scurt .........
2.2. Acordarea creditelor pe termen mediu si lung..............
2.3. Documentatia necesara pentru obtinerea creditelor.......
2.4. Constituirea garantiilor si principalele conditii impuse de banca......
2.5. Garantarea creditelor..............
CAPITOLUL III APROBAREA, UTILIZAREA, RAMBURSAREA SI CONTROLUL CREDITELOR
3.1. Organizarea si functionarea comitetelor de credit ........
3.2. Competente de aprobare a creditelor .........
3.3. Reesalonarea creditelor ...........
3.4. Modalitati de stabilire a dobinzilor si comisioanelor practicate de Raiffeisen Banca Agricola S.A.
3.5. Obiectivele controlului creditelor si periodicitatea acestuia ............
CAPITOLUL IV ANALIZA SI CLASIFICAREA PORTOFOLIULUI DE CREDITE SI CONSTITUIREA PROVIZIOANELOR SPECIFICE DE RISC .....
4.1. Clasificarea portofoliului de credite ............
4.2. Rezultatele analizei si stabilirea provizioanelor specifice de risc .....
STUDIU DE CAZ ...
CONCLUZII .........
BIBLIOGRAFIE ....

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

PRINCIPII GENERALE IN ACTIVITATEA DE CREDITARE. ANALIZA ACTIVIT?TII CLIENTILOR

1.1. Utilizarea si actualizarea normelor de creditare

Banca Agricola Raiffeisen SA se organizeaza in banci comerciale si de dezvoltare, societate pe actiuni si functioneaza pe baza statutului si a legislatiei in vigoare. Sediul este in Bucuresti si isi desfasoara activitatea prin sucursale si agentii si reprezentante in tara si strainatate, inclusiv agentii pentru asistenta financiara, pe baza aprobarii AGA, cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

Banca Agricola Raiffeisen SA Caransebes este o agentie a Bancii Agricole si a luat fiinta la 22 septembrie 1992.

Obiectul principal de activitate al bancii il constituie:

- finantarea, in lei si in valuta, a agentilor economici, a persoanelor fizice si juridice, care actioneaza in cadrul economiei de piata din tara si strainatate;

- mobilizarea resurselor banesti temporar disponibile, finantarea prin credite pe termen scurt, mediu si lung, in lei si in valuta a activitatii de productie, comercializare, prestari servicii, comert, investitii, finantarea investitiilor statului care se realizeaza din fondurile de la bugetul statului potrivit conventiei incheiate cu Ministerul de Finante;

- efectuarea tuturor genurilor de operatiuni bancare si acordarea de asistenta economico-financiara agentilor economici si altor persoane fizice si juridice.

Banca Agricola Raiffeisen SA efectueaza operatiuni bancare si financiare si in strainatate in numele sau propriu, al clientilor bancii, in numele altora sau in colaborare cu altii precum si alte activitati permise de reglementarile in vigoare astfel:

? primeste disponibilitatile banesti de la persoane fizice si juridice in depozite la vedere si la termen in lei si valuta;

? efectueaza operatiuni de incasari si plati, in lei si valuta, in numerar prin casierii proprii sau fara numerar prin conturi deschise de clienti la aceasta banca;

? contracteaza credite pe termen scurt, mediu si lung, in lei si in valuta, in tara sau strainatate, in completarea surselor de completare;

? acorda credite, in lei si in valuta, pe termen scurt, pentru activitatea de aprovizionare, productie, comert si prestari de servicii, cu termen de rambursare de pana la 12 luni, si pe termen mediu si lung, pentru infiintarea, extinderea si modernizarea obiectivelor economice din diferite sectoare de activitate, cu termene de rambursare de la 5 si pana la 25 ani;

? acorda asistenta si efectueaza operatiuni bancare in legatura cu punerea in aplicare a diferitelor proiecte de investitii, privind: expertizarea economica si financiara a proiectelor, utilizarea fondurilor potrivit destinatiei aprobate si prevederilor din documentatii si alte servicii potrivit conventiilor incheiate;

? participa la consortii de garantii si la credite consortiale interne si internationale;

? emite efecte de comert, in lei si in valuta si accepta efecte de comert emise asupra sa, avalizeaza si gireaza efecte de comert emise de terti;

? efectueaza operatiuni de scontare a efectelor comerciale in cadrul operatiunilor de scont si rescont;

? efectueaza operatiuni privind executarea de casa a bugetului in limita mandatului primit;

? emite, potrivit legii, pe termen scurt si mediu, obligatiuni si alte titluri de credit;

? efectueaza operatiuni pentru realizarea comenzilor de stat in diferite domenii de activitate, precum si de utilizare a subventiilor de la bugetul statului;

? emite cecuri bancare proprii sau in contul altor institutii de credit;

? efectueaza operatiuni de vanzare-cumparare si alte operatiuni cu titluri emise de stat, precum si cu actiuni, obligatiuni si hartii de valoare, pentru contul propriu sau pentru terti, in tara si strainatate, potrivit legii;

? emite, confirma, negociaza plata de acreditive, incasari, ordine de plata si alte instrumente de decontare; emite, confirma si efectueaza operatiuni cu scrisori de garantii, avansuri si cautiuni in tara si strainatate, potrivit legii;

? efectueaza servicii de depozite si trezorerie pentru obiecte de valoare, proprietatea unor persoane fizice sau juridice;

? angajeaza si acorda credite in valuta pentru activitatea economica de comert exterior, primeste si efectueaza transferuri banesti din tara si strainatate;

? efectueaza operatii de arbitraj pe pietele internationale valutare sub forma atragerii si constituirii de depozite la termen si la vedere, proprii si ale clientilor;

? cumpara si vinde valuta, aur si metale pretioase, in lingouri sau monede si medalii;

? participa la societati mixte cu capital, in lei sau valuta, in orice domeniu de activitate;

? participa cu capital, in lei sau valuta, la organizatii cu scop financiar-bancar din tara sau strainatate; in calitate de membru sau actionar, precum si la orice alte organizatii economice;

? incheie cu banci si institutii financiare straine conventii privind activitati financiar-bancare in cadrul unor acorduri, conventii si intelegeri incheiate de autoritatile romane pe plan intern si international; participa la reuniuni internationale cu caracter bancar si monetar;

? efectueaza orice alte activitati si operatiuni bancare si financiare in lei si in valuta, solicitate de clienti, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

Acordarea creditelor se face pe baza de garantii asiguratori, cum sunt ipoteca constituita asupra bunurilor imobile aflate in proprietatea debitorilor si girantilor; gajul mobiliar; cesiuni de alte active; scrisori de garantie bancara, hartii de valoare si alte efecte de comert; bunurile ce se procura sau se realizeaza din creditul acordat, precum si alte garantii.

Creditele se acorda pe baza de contracte care au valoarea unor inscrisuri autentice si constituie titluri executorii. În cadrul dispozitiilor in vigoare, banca stabileste modul de gajare, conditiile in care bunurile care constituie garantia creditului raman in pastrarea clientului beneficiar de credite, precum si modalitatea in care poate dispune de aceasta. Dobanda pentru creditele acordate de banca clientilor sai este negociabila in conditiile pietei.

Conducerea si administrarea bancii este asigurata de:

? Adunarea generala a actionarilor;

? Consiliul de administratie;

? Comitetul de directie.

Adunarea generala a actionarilor este organul de conducere care reprezinta pe toti actionarii bancii. Adunarea generala este ordinara si extraordinara.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin odata pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar.