Pagina documente » Stiinte Economice » Studiu privind tehnica, evidenta si controlul viramentelor bancare (Banca XYZ, Caransebes)

Despre lucrare

lucrare-licenta-studiu-privind-tehnica-evidenta-si-controlul-viramentelor-bancare-banca-xyz-caransebes-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-studiu-privind-tehnica-evidenta-si-controlul-viramentelor-bancare-banca-xyz-caransebes-


Cuprins

CUPRINS
CAP.1.B.C.R. S.A. STRATEGII, EVOLUTIE PRODUSE SI
SERVICII BANCARE OFERITE CLIENTELEI...........1
1.1REGLEMENTARI ACTUALE PRIVIND FUNCTIONAREA
BANCILOR iN ROMiNIA. EVOLUTIE SI STRATEGII..1
1.2.B.C.R. S.A.-ORGANIZARE SI FUNCTIONARE2
1.3.OFERTA DE PRODUSE SI SERVICII BANCARE OFERITE CLIENTILOR
B.C.R. S.A.....4
CAP.2. TEHNICA, EVIDENTA SI CONTROLUL VIRAMENTELOR INTERBANCARE DERULATE DE UNITATILE B.C.R.........6
2.1. TEHNICA VIRAMENTELOR INTERBANCARE.........6
2.1.1.Reglementari actuale privind viramentele interbancare.....6
2.1.2 Tehnica derularii operatiunilor de compensare...6
2.1.3. Circuite,termene si intervale obligatorii ale platilor interbancarepe baza de OPH cu aplicare la BCR Caransebes.........10
2.1.4. Circuite, termene si intervale obligatorii ale platilor interbancare pe baza de cec cu aplicare la BCR Caransebes...........14
2.2 Tehnica viramentelor intrabancare....17
2.2.1 Reglementari privind viramentele intrabancare aplicate de B.C.R.Caransebes..........17
2.2.2. Tehnica viramentelor pe baza decontarii electronice......18
2.2.3. Tehnica viramentelor intrabancare pe baza decontarii letrice........24
2.2.4. Tehnica viramentelor intrabancare pe baza decontarii telex..........26
CAP.3. CENTRALA INCIDETELOR DE PLATI.........29
3.1. Organizarea si functionarea CIP..........29
3.2. Rolul CIP in depistarea riscurilor de plata in cadrul BCR Resita.....30
CAP. 4. TEHNICA PLATILOR SI iNCASARILOR PRIN CONTURI DESCHISE CLIENTILOR BCRS.A....32
4.1. Ordinele de plata neachitate..32
4.2. Direct debit.............32
4.3.Standing order..........33
4.4. Decontarea prin sistemul MultiCash....34
4.4.1. Facilitatile oferite de produsul MultiCash........35
4.4.2. MultiCash - BCR, produsul oferit de BCR clientilor sai35
CAP. 5. CONCLUZII. iMBUNATATIRI PRIVIND DECONTARILE iN SISTEMUL BANCILOR COMERCIALE CU REFERIRE LA BCR CARANSEBES.........37
BIBLIOGRAFIE.... ....40
ANEXE..... .........42

EXTRAS DIN DOCUMENT

? ?

CAPITOLUL 1.B.C.R. S.A. STRATEGII, EVOLUTIE PRODUSE SI SERVICII BANCARE OFERITE CLIENTELEI

1.1. REGLEMENT?RI ACTUALE PRIVIND FUNCTIONAREA B?NCILOR ÎN ROMÂNIA. EVOLUTIE SI STRATEGII

Bancile reprezinta institutii financiare care concentreaza mijloace de plata si acorda credite, facilitand solutionarea problemelor pietei.

Bancile au aparut din timpurile cele mai vechi, activitatea lor in acea perioada concretizandu-se indeosebi in pastrarea unor valori incredintate de particulari si in executarea de plati.

La inceput se presupune ca individul a simtit nevoia unui act de economie prin care sa stranga un capital, iar altcineva sa se angajeze sa-l pastreze. Din acel moment se poate vorbi de existenta depozitului si a creditului.

Chiar si legile lui Hammurabi, cu peste 2000 de ani inainte de Cristos, prevedeau ca atunci cand cineva dadea altcuiva aur, argint sau alt obiect de valoare spre pastrare trebuia sa aiba un martor, sa cada de acord aupra conditiilor in care se facea operatiunea, inainte de constituirea depozitelor.Acest martor avea sa indeplineasca functia inscrisurilor de mai tarziu.

Institutia bancii, asa cum exista astazi, nu poate fi privita ca fiind creatia unui individ, a unei generatii sau a unui anumit popor.

Prima banca in adevaratul sens al cuvantului- sustinea prof. Stefan I. Dumitrescu- este cea infiintata de Dogle Michele XI, cunoscuta sub numele de "Banca de Venetia ". În realitate, ea a fost continuarea unei asociatii de bancheri, creditori ai Cetatii, care a existat intre 1156 si 1171.

În legatura cu primele inceputuri de banca in Romania, prof. Victor Slavescu, in cartea "Istoricul Bancii Nationale a Romaniei" (1880-1924), preciza ca nu se poate vorbi de banci in sensul deplin al cuvantului, decat dupa prima jumatate a sec. al XIX-lea.

În perioada urmatoare se organizeaza Creditul Funciar Rural in 1873 si Creditul Funciar Urban in 1874.

Anul 1880 reprezinta o data epocala in istoria creditului in tara noastra, la 17 aprilie fiind infiintata Banca Nationala a Romaniei, a carei istorie- asa cum arata prof. Victor Slavescu-confundandu-se cu insasi istoria economica a tarii noastre.

Institutul Central de Emisiune a luat fiinta datorita staruintei si muncii catorva fruntasi ai vietii publice de atunci : Ion Chica, Ion C. Bratianu, Ion Campineanu (primul ei conducator) si altii. Banca Nationala a Romaniei a inceput sa functioneze la 1 decembrie 1880 ca societate pe actiuni, cu un capital initial de 30 milioane lei in aur, din care 10 milioane apartineau statului.

Treptat, peisajul bancar se imbunatateste, fiind infiintate Banca Agricola, banci populare, Banca de Credit Roman, Banca Comerciala Romana (1907 ), Banca Romaneasca etc. S-a dezvoltat sistemul de banci comerciale intre care, perioada interbelica, locul primordial il detinea Banca Romaneasca , Banca Comerciala Romana, Banca Comerciala Romana, Banca de Credit s.a.; s-a dezvoltat sistemul de banci agricole: Creditul Funciar Rural, Banca Agricola, Casa Rurala, casele de credit si alte institutii speciale de credit.

În prezent, in toate tarile exista numeroase banci si tipuri de banci, structurate dupa anumite criterii si care alcatuiesc un sistem bancar dezvoltat si integrat in economia nationala a fiecarei tari.

Dezvoltarea sistemului bancar in Romania a impus pana la urma elaborarea unei legislatii privind activitatea bancilor.Prin lege banca este definita astfel:

"Art.1. Prin intreprinderea de banca se intelege orice intreprindere comerciala al carei obiectiv principal este acela de a savarsi orice fel de operatiuni asupra sumelor de bani in numerar, asupra creditelor, asupra efectelor de comert, asupra diferitelor valori negociabile, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea.

Art.2. Comertul de banca nu se poate exercita decat numai de catre societati bancare, constituite in conditiunile legii de fata".

Continutul, volumul si operatiunile efectuate de banci au cunoscut modificari importante, in stransa legatura cu dezvoltarea economico-sociala, cu diversificarea operatiunilor, cu cresterea concentrarii productiei si a capitalului, precum si cu modificarile care au avut loc in sistemele monetare.

Începand cu anul 1990 sistemul bancar din tara noastra a cunoscut un proces de restructurare. Astfel, s-a revenit la sistemul ce repara bancile dupa functiile de baza:

-Banca Nationala a Romaniei, ca banca centrala;

-bancile comerciale, ca societati comerciale care au ca obiect desfasurarea activitatii de banca.

Sistemul bancar in Romania a fost structurat si organizat pe doua nivele:

a) Banca Nationala a Romaniei, cu functii de institut unic de emisiune, de reglementare in domeniul monetar si al creditului si de supraveghere a tuturor societatilor bancare;

b) Bancile constituie ca societati comerciale, a caror activitate are ca obiect principal atragerea de fonduri de la public si agenti economici, acordarea de credite si efectuarea multor altor servicii cu specific bancar.

Aceasta structurare urmareste garantarea independentei Bancii Nationale in domeniul politicii sale monetare si de credite si de asemenea asigurarea autonomiei societatilor bancare in exercitarea atributiunilor lor.

O atentie deosebita se acorda asigurarii raportului necesar intre capital si operatiile active, intre capital si depozite, precum si garantarea secretului profesional-conditie de baza pentru stimularea afacerilor.

1.2. B.C.R. S.A.-ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

B.C.R. S.A. s-a constituit ca persoana juridica romana pe baza prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale. Bancile nu pot fi constituite sub forma societatilor cu raspundere limitata si pot functiona numai pe baza autorizatiei eliberate de BNR.

În cadrul B.C.R. S.A., activitatea bancara se desfasoara cu respectarea urmatoarelor:

* În activitatea sa B.C.R. se va supune reglementarilor emise de B.N.R. pentru aplicarea politicii monetare de credit, valutare, de plati, asigurare a prudentei bancare si de plati a societatilor bancare.

* Se pot efectua operatiuni de depozite la vedere si la termen, in cont cu numerar si cu titluri constand in atragerea resurselor banesti de la persoane juridice si fizice in vederea pastrarii si fructificarii lor. Depozitele pot fi purtatoare de dobanda.

* Acordarea creditelor: B.C.R. va urmari ca solicitantii sa prezinte credibilitate pentru rambursarea lor la scadenta. În acest scop se pot cere solicitantilor garantarea imprumutului cu bunuri mobile si imobile. Prin credit pe termen scurt se intelege orice fel de imprumut de bani pe o durata ce nu depaseste 12 luni. Împrumuturile a caror durata de rambursare este intre 1 an si 5 ani sunt credite pe termen lung.

* Toate operatiunile de credit si garantie ale B.C.R. S.A., vor trebui consemnate in documente contractuale din care sa rezulte clar toti termenii si toate conditiile respectivelor tranzactii.

Copiile acestor documente vor trebui pastrate si puse la dispozitia personalului autorizat al B.N.R. la cererea acesteia.

* Societatea bancara poate cumpara, vinde, tine in custodie si administra active monetare, pot executa transferuri, operatiuni de clearing si alte operatiuni de virament.

* B.C.R. S.A. poate efectua, potrivit legii si in limitele autorizatiei acordate si ale mijloacelor de care dispune, si alte activitati conexe ca: operatiuni valutare, operatiuni cu metale pretioase, cu obiecte confectionate din acestea si cu alte valori cu grad mare de lichiditate; plasamentul, subscrierea, gestionarea si comertul cu titluri, consulting bancar, garantii, mandatari, etc.

Fiind societate bancara B.C.R. se obliga sa prezinte lunar Bancii Nationale a Romaniei situatiile sale financiare, constand din elemente ale bilantului si contului de profit si pierderi, precum si alte date cerute de Banca Nationala a Romaniei.

De asemenea este obligata sa permita B.N.R. sa le examineze evidentele contabile si operatiunile, exclusiv pentru indeplinerea scopurilor supravegherii bancare.

Legea activitatii bancare contine si o serie de restrictii. Astfel se prevede ca nu se pot desfasura urmatoarele operatiuni: angajarea in tranzactii cu marfuri si imobile; contul datoriilor banesti ale bancii; acordarea de imprumuturi clientilor conditionata de achizitionarea actiunilor bancii, s.a. În cadrul activitatii bancare apar numeroase relatii reciproce de creanta intre banci ca urmare a circulatiei instrumentelor de credit si isi pot acorda reciproc credite. În vederea compensarii si decontarii creantelor reciproce s-au infiintat camere de compensatii interbancare, care pot facilita efectuarea imprumuturilor reciproce intre banci pe termen de o zi lucratoare. Toate persoanele care participa la activitatea societatilor bancare sunt obligate sa pastreze secretul profesional.

Un numar de 12 banci autorizate de B.N.R. participa la efectuarea operatiunilor de compensatii in jud. Caras-Severin.

BANCA COMERCIALA ROMÂN? S.A.

Anul infiintarii-1990

Capital subscris-84 mld.lei

Capital varsat-integral