Pagina documente » Stiinte Economice » Politici de crestere a rentabilitatii (SNP XYZ S.A., Constanta)

Cuprins

lucrare-licenta-politici-de-crestere-a-rentabilitatii-snp-xyz-s.a.-constanta-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-politici-de-crestere-a-rentabilitatii-snp-xyz-s.a.-constanta-


Extras din document

CUPRINS
POLITICI DE CRESTERE A RENTABILITATII LA
SNP PETROM SA Sucursala PECO Constanta
INTRODUCERE.............3
CAP 1- RENTABILITATEA.....4
CAP 2- PREZENTARE GENERALA A SOCIETATII
SNP PETROM SA.....14
1.DATE GENERALE14
2.DENUMIRE , FORMA JURIDICA , SEDIUL.............15
3.SCOPUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII.........16
4.ORGANIZAREA SOCIETATII17
5.RETEAUA DE DISTRIBUTIE..18
6.RELATIILE CU MEDIUL.........22
7. ANALIZA DINAMICA A ACTIVITATII ECONOMICE 24
CAP 3-ANALIZA RENTABILITATII............43
1.ANALIZA PROFITULUI BRUT AL iNTREPRINDERII44
2.ANALIZA PE BAZA RATELOR DE RENTABILITATE......48
3.ANALIZA CIFREI DE AFACERI SI A VALORII ADAUGATE........55
4.ANALIZA CHELTUIELILOR MATERIALE, CU SALARIILE SI
CU AMORTIZAREA.... 59
5.ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE........62
6.ASPECTE POZITIVE.ASPECTE NEGATIVE ALE ACTIVITATII.......64
CAP 4 - POLITICI DE CRESTERE A RENTABILITATII...........67
1.PROPUNERI.....68
2.REZULTATE............73

Alte date

?

INTRODUCERE

În prezenta lucrare cu titlul “Politici de crestere a rentabilitatii la SNP PETROM SA Sucursala PECO Constanta” imi propun sa analizez rentabilitatea societatii in conditiile in care profitul este scopul si ratiunea actiunii economice, mobilul principal al investirii capitalului. Maximizarea profitului constituie motivatia fiecarui agent economic.

Voi face mai intai o prezentare teoretica a conceptului de rentabilitate, apoi voi analiza dinamica activitatii economice si a rentabilitatii inregistrate in ultimii ani.

În cele din urma voi testa propunerile rezultate in urma analizelor efectuate, prezentand principalii indicatori economici pentru a surprinde evolutia acestora dupa realizarea propunerilor.

CAPITOLUL 1- RENTABILITATEA

Rentabilitatea reprezinta caracteristica unei societati comerciale de a obtine un venit mai mare decat cheltuielile.

Rentabilitatea apare astfel ca un instrument hotarator al mecanismului economiei de piata atat in orientarea activitatii de productie cat si in orientarea utilizarii resurselor materiale, umane si financiare.

Profitul este scopul si ratiunea actiunii economice, mobilul principal al investirii capitalului, fiind criteriul principal de analiza al eficientei economice.Maximizarea profitului constituie motivatia agentului economic de a actiona intr-un anumit domeniu de activitate lucrativa, deci este un criteriu de fundamentare a optiunii sale, privind orientarea capitalului si restructurarea productiei.

Profitul stimuleaza eforturile agentului economic in vederea perfectionarii activitatii sale si are o semnificatie deosebita pentru societate, deoarece prin prelevarea unei parti din venit la buget sunt satisfacute nevoi sociale generale privind invatamantul, sanatatea, cultura, administratia de stat si apararea.

Rentabilitatea este definita sintetic ca fiind capacitatea intreprinderii de a realiza profit, necesar atat dezvoltarii, cat si remunerarii capitalurilor.

Profitul (beneficiul), ca indicator absolut (de marime) al rentabilitatii,

constituie premisa si consecinta a unei “afaceri”.

Ca premisa, se are in vedere faptul ca initierea unei afaceri implica o anumita investitie, iar consecinta o constituie rezultatul asteptat de investitor. Cu cat acest rezultat este mai mare, cu atat se formeaza noi surse disponibile pentru alte investitii.

Analiza rentabilitatii se realizeaza pe baza “contului de profit si pierdere”, care arata modul in care s-a ajuns la o anumita stare patrimoniala finala, care au fost fluxurile de venituri si cheltuieli.

Legea contabilitatii Nr. 82/1991, si regulamentul de aplicare aprobat prin H. G. nr. 704/14 dec. 1993, precizeaza modul de structurare a cheltuielilor si veniturilor si ref1ectarea lor in contabilitate.

În general, cheltuielile si veniturile sunt structurate pe domenii de activitate,respectiv:

- de exploatare (de baza), privind sectorul industrial, comercial sau prestari de servicii;

- financiara, adica participatiile cu capital propriu la alte societati, precum si folosirea de capital strain;

-exceptionala, respectiv venituri si cheltuieli care nu sunt legate de activitatea comerciala, curenta a unitatii patrimoniale si se refera fie la operatii de exploatare, fie la operatii de capital, cum sunt:

-despagubiri si penalitati incasate; venituri din cedarea activelor; perisabilitati si lipsuri de inventar; donatii si subventii acordate etc.

În consecinta, pe baza structurii veniturilor si cheltuielilor se poate opera cu urmatorii indicatori:

-Rezultatul exploatarii (RE) care se obtine ca diferenta dintre veniturile si cheltuielile de exploatare. În cadrul soldurilor intermediare de gestiune,rezultatul exploatarii se formeaza astfel:

a) valoarea adaagata;

b) subventii pentru exploatare;

c) impozite, taxe si varsaminte asimilate;

d) cheltuieli cu personalul;