Pagina documente » Stiinte Economice » Strategii manageriale si influenta pe piata asigurarilor din Romania

Despre lucrare

lucrare-licenta-strategii-manageriale-si-influenta-pe-piata-asigurarilor-din-romania
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-strategii-manageriale-si-influenta-pe-piata-asigurarilor-din-romania


Cuprins

CUPRINS
I. CONTRACTUL DE ASIGURARE
I.1 CARACTERISTICILE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ASIGURARE
I.2 INTERES ASIGURABIL SI ASIGURATI
I.3 PERIOADA DE ASIGURARE SI TERITORIUL ACOPERIT
I.4 EVENIMENTE ASIGURATE
I.5 SUMA ASIGURATA SI LIMITELE DE ASIGURARE
I.6 INCHEIEREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI DE ASIGURARE
II. PIATA ASIGURARILOR DIN ROMANIA
II.1 CADRUL LEGISLATIV DE REGLEMENTARE A ASIGURARILOR IN ROMANIA
II.2 SOCIETATILE COMERCIALE IN DOMENIUL ASIGURARILOR
II.3 SCURT ISTORIC AL PIETEI ASIGURARILOR DIN ROMANIA
II.4 PIATA ASIGURARILOR SI ANALIZA PRINCIPALILOR INDICATORI AL ACTIVITATII DE ASIGURARE PE ANUL 2003
III. STRATEGII MANAGERIALE INTR-O ECONOMIE DE PIATA
III.1 CONCEPTUL DE MANAGEMENT
III.2 CONCEPTELE DE STRATEGIE
III.3 TIPOLOGIA STRATEGIILOR
III.4 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL SOCIETATILOR DE ASIGURARI
III.5 PARTICULARITATILE MANAGEMENTULUI ACTIVITATII DE ASIGURARE SI REASIGURARE
III.6 INFLUENTA RISCURILOR ASIGURATE SI A ALTOR FACTORI SPECIFICI ASUPRA MANAGEMENTULUI
IV. EVALUAREA PERFORMANTELOR SOCIETATILOR DE ASIGURARE
IV.1 PARTICULARITATILE SISTEMULUI INFORMATIONAL PRIVIND SOCIETATILE DE ASIGURARE
IV.2 DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ALE SOCIETATII DE ASIGURARE
IV.3 VENITURILE DIN OPERATIUNI DE ASIGURARI
IV.4 EVIDENTIEREA CHELTUIELILOR SPECIFICE ACTIVITATII DE ASIGURARI
IV.5 PARTICULARITATI PRIVIND EVIDENTA DAUNELOR
IV.6 REZULTATELE FINANCIARE ALE SOCIETATILOR DE ASIGURARE
IV.7 IMPACTUL INTERNETULUI IN ECONOMIA ASIGURARILOR.
V. BIBLIOGRAFIE SELECTIVA

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL 1

CONTRACTUL DE ASIGURARE

1.1. Caracteristicile juridice ale contractului de asigurare

Contractul de asigurare reprezinta un act juridic, prin care asiguratul se obliga sa plateasca societatii de asigurare o prima, societatea de asigurari obligandu-se sa-si asume riscul producerii unui anumit eveniment si sa plateasca beneficiarului, care poate fi asiguratul sau o terta persoana, o despagubire in limitele stabilite.

Asiguratorul este persoana juridica (societatea de asigurari), care in schimbul primei de asigurare, isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde – in baza legii – fata de terte persoane.

Asiguratorul poate fi o societate de asigurare, o societate de asigurare – reasigurare sau o societate de reasigurare care isi asuma obligatii prin acceptare de riscuri in schimbul platii unor prime de catre asigurati sau, dupa caz, de reasigurati. Activitatea de asigurare se desfasoara si prin societati de intermediere care negociaza si incheie contracte de asigurare si reasigurare pentru societatile mentionate in aliniatul precedent ori care presteaza alte servicii privind incheierea si executarea unor asemenea contracte.

Asiguratul este persoana fizica sau juridica care in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente ori persoana fizica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot apare in viata sa precum si persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte persoane.

Polita este documentul scris care certifica existenta raporturilor juridice intre parti, deci a contractului de asigurare. La baza contractului de asigurare stau polita de asigurare, conditiile de asigurare, chestionarul sau declaratia de asigurare precum si diferite clauze sau intelegeri care pot fi convenite intre parti. În practica nu exista o conceptie unitara cu privire la sensul celor doi termeni, ei fiind deseori folositi ca sinonime.

Din definitia contractului de asigurare, se poate deprinde un numar de caracteristici juridice prezentate in fig.1.1.a.

Principalele caractere juridice ale contractului de asigurare sunt [1 Alexa C., Ciurel V., Asigurari si reasigurari in comertul international, Ed. All, Bucuresti, 1992]:

Consensual

Sinalagmatic

Aleatoriu

CARACTER

Oneros

Succesiv

De adeziune

De buna-credinta

Fig.1.1.a. Caracterele juridice ale contractului de asigurare

Caracterul consensual: este determinat de faptul ca acesta se incheie numai prin consimtamantul partilor.

Caracterul sinalagmatic: se concretizeaza prin faptul ca partile contractante isi asuma reciproc anumite obligatii. Asiguratul se obliga sa faca declaratii exacte si sa-si achite primele de asigurare la termenele stabilite iar asiguratorul se obliga sa plateasca indemnizatia cuvenita, dupa producerea evenimentului asigurat.

Caracterul aleatoriu: este determinat de faptul ca partile contractante nu cunosc, in momentul incheierii contractului efectele acestuia, respectiv beneficiile sau pierderile ce vor rezulta din acest contract. Daca riscul se produce iar valoarea despagubirii depaseste valoarea primelor platite de asigurat, acesta obtine un beneficiu in urma asigurarii. Daca riscul nu se produce, atunci beneficiul este de partea asiguratorului, acesta pastrand primele de asigurare incasate.

Caracterul succesiv: este relevat de esalonarea in timp a prestatiilor prevazute in contract. Asiguratul este obligat sa plateasca primele la termenele stabilite iar asiguratorul sa ofere protectie prin asigurarea pe toata perioada derularii contractului.

Caracterul de adeziune: forma si clauzele contractului de asigurare sunt stabilite de catre societatea de asigurari, potentialul asigurat avand posibilitatea de a accepta sau de a respinge acest contract.

Caracterul oneros: fiecare parte urmareste obtinerea unui avantaj pentru prestatia pe care o face sau se obliga sa o faca in favoarea celeilalte parti. Asiguratul beneficiaza de protectia pe care o ofera asiguratorul in schimbul primelor de asigurare incasate.

Caracterul de buna-credinta: presupune ca executarea acestuia sa se faca cu buna credinta de catre parti.

1.1.1. Principii fundamentale

Caracterele de asigurare se desfasoara pe baza unor principii fundamentale care stau la baza contractului de asigurare [1 Aleca C., Ciurel V., Asigurari si reasigurari in comertul international, Ed. All, Bucuresti, 2000 ]:

a.Principiul despagubirii

Eeste principiul de baza al asigurarii si consta in readucerea asiguratilor la situatia financiara pe care au avut-o inainte de survenirea evenimentului asigurat, fara a intentiona sa-i imbogateasca nejustificat pe acestia. Conform principiului despagubirii, asiguratul nu poate profita de pe urma pagubelor asigurate. Principiul despagubirii serveste doua obiective asociate: impiedica ca asiguratii sa profite din asigurare si reduce riscul subiectiv prin indepartarea interesului pentru profit.

Riscul subiectiv apare atunci cand o persoana provoaca in mod intentionat o paguba sau exagereaza valoarea daunelor produse.