Pagina documente » Drept » Contractul comercial de transport

Despre lucrare

lucrare-licenta-contractul-comercial-de-transport-2
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractul-comercial-de-transport-2


Cuprins

Cuprins
CAPITOLUL I
REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
1. Pluralitatea izvoarelor de drept......3
2. Dispozitii aplicabile din Codul Civil4
3. Dispozitii aplicabile din Codul Comercial........4
CAPITOLUL II
CONTRACTUL DE TRANSPORT
SECTIUNEA I - NATURA JURIDICA A CONTRACTULUI DE
TRANSPORT5
1. Definitie..5
2. Particularitati ale contractului de transport.......6
3. Gestiunea comerciala si tehnica a transportului..7
4. Autonomia contractului de transport7
5. Natura consensuala sau reala a contractului de transport......8
SECTIUNEA II - PARTICIPANTII CONTRACTULUI
DE TRANSPORT..........8
1. Carausul..8
2. Calatorul10
3. Expeditorul............10
4. Destinatarul...........11
SECTIUNEA III - iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE
TRANSPORT............12
1. Conditii de fond......12
2. Conditii de forma....13
3. Documente de transport nominative, la ordin si la purtator.14
4. Cuprinsul documentului de transport............15
5. Consecintele omisiunii unor mentiuni ale documentului de transport....17
6. Functiile juridice ale documentului de transport..............17
CAPITOLUL III
OBLIGATIILE IZVORiTE DIN CONTRACTUL DE TRANSPORT
SECTIUNEA I - OBLIGATIILE PARTILOR LA PUNCTUL DE PORNIRE..20
1. Obligatiile expeditorului...........20
2. Obligatiile carausului25
SECTIUNEA II - OBLIGATIILE PARTILOR iN CURSUL
DEPLASARII MARFII29
1. Obligatiile expeditorului...........30
2. Obligatiile carausului31
3. Transporturi modificate prin vointa expeditorului............33
4. Transporturi deficitare..............36
SECTIUNEA III - OBLIGATIILE PARTILOR LA DESTINATIE..38
1. Obligatiile carausului38
2. Obligatiile destinatarului............42
CAPITOLUL IV
REGIMUL JURIDIC AL MARFII TRANSPORTATE
1. Componente..........46
2. Detentiunea exercitata de caraus asupra marfii transportate.47
3. Transmiterea proprietatii si a riscurilor asupra marfii aflate in curs de transport50
4. Dreptul de retentie al carausului..51
5. Privilegiul carausului asupra marfii transportate.............55
6. Sechestrarea marfurilor aflate in curs de transport...........59
CAPITOLUL V
RASPUNDEREA CARAUSULUI
1. Reglementarea legala a raspunderii carausului62
2. Exonerarea de raspundere a carausului.........67
3. Probele in materia raspunderii carausului......68
4. Efectele raspunderii carausului...70
CONCLUZII75
BIBLIOGRAFIE.........77
Cuprins
CAPITOLUL I
REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT
1. Pluralitatea izvoarelor de drept......3
2. Dispozitii aplicabile din Codul Civil4
3. Dispozitii aplicabile din Codul Comercial........4
CAPITOLUL II
CONTRACTUL DE TRANSPORT
SECTIUNEA I - NATURA JURIDICA A CONTRACTULUI DE
TRANSPORT5
1. Definitie..5
2. Particularitati ale contractului de transport.......6
3. Gestiunea comerciala si tehnica a transportului..7
4. Autonomia contractului de transport7
5. Natura consensuala sau reala a contractului de transport......8
SECTIUNEA II - PARTICIPANTII CONTRACTULUI
DE TRANSPORT..........8
1. Carausul..8
2. Calatorul10
3. Expeditorul............10
4. Destinatarul...........11
SECTIUNEA III - iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE
TRANSPORT............12
1. Conditii de fond......12
2. Conditii de forma....13
3. Documente de transport nominative, la ordin si la purtator.14
4. Cuprinsul documentului de transport............15
5. Consecintele omisiunii unor mentiuni ale documentului de transport....17
6. Functiile juridice ale documentului de transport..............17
CAPITOLUL III
OBLIGATIILE IZVORiTE DIN CONTRACTUL DE TRANSPORT
SECTIUNEA I - OBLIGATIILE PARTILOR LA PUNCTUL DE PORNIRE..20
1. Obligatiile expeditorului...........20
2. Obligatiile carausului25
SECTIUNEA II - OBLIGATIILE PARTILOR iN CURSUL
DEPLASARII MARFII29
1. Obligatiile expeditorului...........30
2. Obligatiile carausului31
3. Transporturi modificate prin vointa expeditorului............33
4. Transporturi deficitare..............36
SECTIUNEA III - OBLIGATIILE PARTILOR LA DESTINATIE..38
1. Obligatiile carausului38
2. Obligatiile destinatarului............42
CAPITOLUL IV
REGIMUL JURIDIC AL MARFII TRANSPORTATE
1. Componente..........46
2. Detentiunea exercitata de caraus asupra marfii transportate.47
3. Transmiterea proprietatii si a riscurilor asupra marfii aflate in curs de transport50
4. Dreptul de retentie al carausului..51
5. Privilegiul carausului asupra marfii transportate.............55
6. Sechestrarea marfurilor aflate in curs de transport...........59
CAPITOLUL V
RASPUNDEREA CARAUSULUI
1. Reglementarea legala a raspunderii carausului62
2. Exonerarea de raspundere a carausului.........67
3. Probele in materia raspunderii carausului......68
4. Efectele raspunderii carausului...70
CONCLUZII......

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

CAPITOLUL I

REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

1. PLURALITATEA IZVOARELOR DE DREPT

Dispozitiile legale aplicabile contractului de transport provin din acte normative diferite care trebuie coordonate intre ele. Astfel, Codul Civil se refera, incidental, la contractul de transport, in cateva texte (art. 1470 pct. 2 si art. 1473-1477). În completare se aplica art. 413-441 din Codul comercial, texte care configureaza regimul de drept comun in materie. Dispozitiile legale mentionate au un caracter general. În sfera lor se incadreaza orice contract de transport terestru, naval sau aerian.

Pe de alta parte, dispozitiile legale in discutie reglementeaza in principal transportul de marfuri. Acesta prezinta o complexitate care nu se regaseste in transportul de persone, iar ca volum si valoare transportul de marfuri detine o pondere coplesitoare in orice economie nationala. Dispozitiile Codului Civil si ale Codului commercial dau expresie unor solutii care nu mai sunt de actualitate. De asemenea nu lipsesc nici lacunele in reglementare. Terminologia folosita este partial iesita din uz. Astfel denumiri precum: corabii, bastiamenta sau vase au fost inlocuite prin substantivul generic de nava. În loc de trasuri si car (art. 1474 si 1476 C. civ.), in prezent se folosesc mijloace de transport feroviar, rutier, maritime, fluvial sau aerian. S-a pastrat totusi denumirea de “scrisoare de trasura”, care a inlocuit expresia initiala de “scrisoare de carat”.

Spre deosebire de izvoarele de drept intern la care ne-am referit, conventiile internationale la care Romania este parte au ca obiect exclusive anumite categorii de transporturi, fie feroviare, fie rutiere etc. Pana in prezent nu a fost elaborata o conventie internationala care sa statorniceasca un regim uniform, de drept comun, valabil ca atare pentru orice tip de contract de transport cu elemente de extraneitate. Astfel, daca in relatiile cu alte tari legea normal aplicabila este dreptul romanesc, in acest caz tot reglementarile amintite mai inainte determina si regimul juridic al contractului aferent, daca conventiile internationale nu instituie totusi solutii diferite.

2. DISPOZITII APLICABILE DIN CODUL CIVIL

Acestea prezinta interes in materia transporturilor , potrivit art. 1 alin. 2 din Codul comercial, numai daca legislatia comerciala ar fi lipsita de reglementari corespunzatoare. Astfel, art. 1470 pct. 2 consacra o clasificare traditionala a contractului de transport care este susceptibila de serioase rezerve. Normele privitoare la responsabilitatea carausului, inscrise in art. 1473-1475, sunt de asemenea aplicabile. Art. 1477 face trimitere la regulamentele specifice declarandu-le aplicabile.

3. DISPOZITII APLICABILE DIN CODUL COMERCIAL

Acestea alcatuiesc titlul XII din Cartea I-a Cod comercial, intitulata “Despre comert in genere” (art. 413-441). Titlul mentionat include reglementari care pot fi grupate, in functie de obiect, astfel: caracterizarea contractului de transport ( art. 413), continutul scrisorii de trasura ( art. 414-417), raspunderea carausului si cauzele exoneratorii de responsabilitate (art. 418-429), modul de stabilire a pagubei suferite de expeditor (art. 430, 431 si 438), raporturile dintre caraus si destinatar (art. 432-435), privilegiul carausului asupra marfurilor transportate (art. 437), actiunea in despagubiri (art. 436, 440), regimul clauzei penale (art. 439), interzicerea anumitor clauze restrictive de raspundere (art. 441).

CAPITOLUL II

CONTRACTUL DE TRANSPORT

SECTIUNEA I : NATURA JURIDIC? A CONTRACTULUI DE TRANSPORT

1. DEFINITIE

Literatura de specialitate se margineste sa enunte definitia contractului, limitata numai la deplasarea de marfuri. Potrivit prof. I.N. Fintescu, “prin contractul de transport de marfuri, carausul se obliga sa transporte sau sa faca sa se transporte dintr-un loc in altul lucruri, in schimbul unei contra-prestatiuni, care este pretul transportului, predand la locul de destinatie lucrurile transportate aceleiasi persoane, care le-a expediat sau alteia (destinatarului)”. [1 I.N. Fintescu, op. cit., vol. 1, p. 490] Aceasta caracterizare are un inconvenient care consta in unilateralitatea ei, astfel obiectul transportului nu se reduce la deplasarea de bunuri, trebuie sa se tina cont si de transportul de persoane.

Potrivit prof. Paul Demetrescu, “prin contractul de transport, intreprinderea de transport se obliga, in schimbul unui pret, sa transporte, inauntrul unui termen, calatori, marfuri sau bagaje si sa pazeasca si sa elibereze destinatarului – care poate fi expeditorul lor sau o terta persoana – marfurile sau bagajele transportate”. [2 P. Demetrescu, op. cit. p. 27.]

Actualizand enuntul de mai sus putem defini contractul de transport ca fiind conventia prin care o parte, carausul profesionist, se obliga, in schimbul unei remuneratii, sa efectueze o deplasare de persoane sau de bunuri, pe o anumita distanta, cu un vehicul corespunzator.

2. PARTICULARIT?TI ALE CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Pe langa caracterele comune oricarei prestari de servicii, contractul de transport are caracterele sale proprii. Astfel, pot fi retinute: o activitate constand in deplasarea de personae sau de marfuri, exercitarea activitatii de caraus ca pe o activitate de-sine-statatoare, conducerea tehnica si comerciala a operatiunii, autonomia acesteia fata de contractile corelative; de asemenea trebuie precizat daca si in ce masura contractul de transport are o natura consensuala sau reala.

Obiectul activitatii carausului

Transportul consta in deplasarea in spatiu a unor persoane sau marfuri, stramutarea analizandu-se ca obligatia principala a carausului. Ca atare, orice transport implica parcurgerea unui itinerar care este prestabilit fie prin tarifele publice ale carausului, fie prin intelegerea partilor.

Daca transportul are ca obiect marfuri, alegerea rutei este determinata, de obicei, de distanta minima dintre locul de pornire si cel de destinatie, deoarece corespunde pretului (taxei) avand nivelul cel mai redus. În acest caz itinerarul trebuie sa precizeze parcursul intermediar.

Deplasarea de personae se face tot pe ruta directa pentru aceleasi motive de ordin economic.

Profesionalitatea activitatii desfasurate de caraus este retinuta ca factor esential al contractului de transport, aceasta intemeindu-se pe dispozitii legale. Astfel, atat art. 1476 si 1477 Cod civil, cat si art. 3 pct. 13 Cod comercial se refera la “intreprinzatori” de transporturi, deci la persoane fizice sau juridice care organizeaza deplasarea de persoane sau bunuri, ca servicii puse la dispozitia publicului. Profesionalismul presupune repetabilitatea obisnuita a deplasarii de persoane sau de marfuri efectuata de intreprinderea in cauza.

Transportul dobandeste natura comerciala, prin savarsirea constanta a actelor obiective de comert la care se refera art. 3 pct. 13 din Codul comercial.

În sfera contractului astfel calificat nu intra nici transportul gratuit al membrilor de familie sau efectuat in mod dezinteresat, nici cel ocazional, chiar remunerate, daca este efectuat in mod intamplator de catre un necomerciant. În asemenea cazuri de exceptie, contractul are o natura civila, iar nu comerciala.

3. GESTIUNEA COMERCIAL? SI TEHNIC? A TRANSPORTULUI

Gestiunea comerciala are ca obiect principal selectarea si instructarea personalului de specialitate (ofiteri de bord, mecanici, soferi, alti tehnicieni, angajati auxiliari), dotarea intreprinderii cu parcul mijloacelor de transport necesare, aprovizionarea cu combustibili etc.

Gestiunea tehnica priveste elaborarea si aplicarea corecta a normativelor pentru parcursul feroviar, rutier, naval sau aerian, verificarea si garantarea bunei stari de functionare a mijlocului de transport, inainte de inceperea unei calatorii, conducerea efectiva a vehicolului pe tot parcursul etc.

4. AUTONOMIA CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Constituie o trasatura care se manifesta in functie de circulatia de bunuri materiale, obiect al stramutarii. Oricat de stransa ar fi conexiunea dintre operatiunea comerciala si contractul de transport, aceasta isi pastreaza autonomia. Jurisprudenta a decis urmatoarele: “Contractul de transport fiind autonom se incheie si se executa independent de eventualele conventii existente intre predator sau destinatar si terti”. [3 Curtea de Casatie, sectia III, deciyia nr. 1926 din 17 noiembrie 1936, in Revista de drept comercial, 1937, p. 49.] De aici rezulta faptul ca pentru transportator calitatea de proprietar al marfii nu este foarte importanta. Carausul incheie contractul de transport si accepta sa efectueze deplasarea marfii, fie ca expeditorul e insusi proprietarul marfii, fie ca exercita un mandat din partea acestuia ori actioneaza in calitate de comisionar.

De asemenea independenta contractului de transport se manifesta si in faza judiciara. Astfel, “partea care reclama daune de la caraus si in baza unui contract de transport trebuie sa faca dovada calitatii sale de parte contractanta in contractul de transport - expeditor sau destinatar - , iar nu un titlu de proprietate asupra lucrului predat pentru transport, proprietarul lucrului predat neavand calitatea de a fi parte in proces”, lipsindu-i legitimitatea necesara. [4 Decizia Curtii de Casatie nr. 1926/1936 mentionata mai inainte.]

5. NATURA CONSENSUAL? SAU REAL? A CONTRACTULUI DE TRANSPORT

Caracterul consensual al contractului incheiat in vederea efectuarii unei deplasari de persoane, este unanim acceptat. Consimtamantul calatorului si carausului sta la baza raporturilor ce se stabilesc intre ei si da nastere tuturor obligatiilor corelative. Totusi transportul de bunuri ridica unele probleme deoarece lucrurile trebuie predate de catre expeditor in posesia carausului. Astfel, conform lui E. Cristoforeanu: “contractul de transport este un contract pur consensual; numai o gresita interpretare sau intelegerea faptului predarii lucrului a putut determina pe unii sa vada in contractul de transport un contract real; predarea materiala a lucrului este necesara pentru a se da posibilitatea carausului sa efectueze transportul, nicidecum nu intra in formarea contractului ca element constitutiv al lui, acest contract perfectandu-se prin simplul consimtamant al partilor , indiferent daca odata cu incheierea lui a avut loc sau nu predarea lucrului”. [5 E. Cristoforeanu, op. cit., p. 77.]

SECTIUNEA II :