Pagina documente » Stiinte Economice » Contractul de vanzare-cumparare. Contractul de renta viagera

Despre lucrare

lucrare-licenta-contractul-de-vanzare-cumparare.-contractul-de-renta-viagera
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractul-de-vanzare-cumparare.-contractul-de-renta-viagera


Cuprins

CUPRINS :
I. CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.1.2 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.2.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.2 CAPACITATEA PARTILOR CONTRACTANTE
I.2.2.1 REGULA SI EXCEPTIA
I.2.2.2 INCAPACITATILE SPECIALE
I.2.3 CONSIMTAMANTUL PARTILOR
I.2.3.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.3.2 PROMISIUNEA UNILATERALA DE VANZARE
I.2.3.3 PROMISIUNEA BILATERALA DE VANZARE-CUMPARARE
I.2.3.4 PACTUL DE PREFERINTA
I.2.3.5 DREPTUL DE PREEMTIUNE
I.2.4 OBIECTUL CONTRACTULUI
I.2.4.1 CONSIDERATII GENERALE
I.2.4.2 LUCRUL VANDUT
I.2.4.3 PRETUL
I.2.5 CAUZA CONTRACTULUI
I.2.6 ALTE CONDITII DE VALIDITATE
I.2.6.1 FORMA CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.2.6.2 AUTORIZAREA PREALABILA A INSTRAINARII UNOR BUNURI
I.3 EFECTELE CONTRACTULUI DE VANZARE-CUMPARARE
I.3.1 CONSIDERATII GENERALE
I.3.2 OBLIGATIILE VANZATORULUI
I.3.2.1 PREDAREA LUCRULUI VANDUT
I.3.2.2 OBLIGATIA DE GARANTIE A VANZATORULUI PREZINTA UN DUBLU ASPECT
I.3.3 OBLIGATIA VANZATORULUI DE GARANTIE CONTRA VICIILOR
I.3.3.1 ALTE OBLIGATII ALE VANZATORULUI
I.3.4 OBLIGATIILE CUMPARATORULUI
II. CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA
II.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.1.1 SEDIUL MATERIEI
II.1.2 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.1.3 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.2 CONDITIILE DE VALABILITATE ALE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.3 EFECTELE CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
II.3.1 OBLIGATIILE DEBIRENTIERULUI
II.3.2 OBLIGATIILE CREDIRENTIERULUI
II.3.3 URMARIREA RENTEI VIAGERE DE CATRE CREDITORI
II.4 INCETAREA CONTRACTULUI DE RENTA VIAGERA
III. CONTRACTUL DE INTRETINERE
III.1 NOTIUNEA, CARACTERELE JURIDICE SI CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE INTRETINERE
III.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE INTRETINERE SI CONTINUTUL NOTIUNII DE INTRETINERE
III.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE INTRETINERE SI ALTE CONTRACTE
III.2.1 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE INTRETINERE SI CONTRACTUL DE RENTA VIAGERA
III.2.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE INTRETINERE SI CONTRACTUL DE VANZARE-CUMPARARE
III.2.3 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE INTRETINERE SI CONTRACTUL DE DONATIE
III.3 EFECTELE CONTRACTULUI DE INTRETINERE
III.3.1 OBLIGATIILE INTRETINUTULUI
III.3.2 OBLIGATIILE INTRETINATORULUI
III.4 REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI DE INTRETINERE
IV. CONTRACTUL DE DONATIE
IV.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.1.2 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.2.1 CONDITIILE DE FORMA ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.2.2 CONDITIILE DE FOND ALE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.3 PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR. EXCEPTII
IV.3.1 PRINCIPIUL IREVOCABILITATII DONATIILOR. CONSIDERATII GENERALE.
IV.4 CAUZELE LEGALE DE REVOCARE A DONATIILOR
IV.4.1 REVOCAREA DONATIILOR PENTRU NEINDEPLINIREA SARCINILOR
IV.4.2 REVOCAREA DONATIILOR PENTRU INGRATITUDINE
IV.5 DONATIILE INDIRECTE, DONATIILE DEGHIZATE SI DARURILE MANUALE
IV.5.1 DONATIILE INDIRECTE
IV.5.2 DONATIILE DEGHIZATE
IV.5.3 DARURILE MANUALE
IV.6 EFECTELE CONTRACTULUI DE DONATIE
IV.6.1 EFECTELE DONATIEI INTRE PARTI
IV.6.2 EFECTELE FATA DE TERTI
V. CONTRACTUL DE LOCATIUNE
V.1 NOTIUNEA , REGLEMENTAREA, CARACTERELE JURIDICE SI CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.2 REGLEMENTAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.3 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.1.4 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.2 EFECTELE CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.2.1 OBLIGATIILE LOCATORULUI
V.2.2 OBLIGATIILE LOCATARULUI
V.3 CONTRACTUL DE SUBLOCATIUNE SI CESIUNEA DE LOCATIUNE
V.3.1 CONTRACTUL DE SUBLOCATIUNE
V.3.2 CESIUNEA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.4 INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.4.1 CONDITII GENERALE ASUPRA INCETARII CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.4.2 INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE PRIN EXPIRAREA TERMENULUI
V.4.3 DENUNTAREA UNILATERALA A CONTRACTULUI DE LOCATIUNE
V.4.4 INCETAREA CONTRACTULUI DE LOCATIUNE PRIN REZILIERE
V.4.5 PIEIREA LUCRULUI INCHIRIAT
V.4.6 DESFIINTAREA TITLULUI LOCATORULUI POATE AVEA CA EFECT INCETAREA LOCATIUNII
V.4.7 INSTRAINAREA LUCRULUI INCHIRIAT PRIN ACTE INTRE VII
VI. CONTRACTUL DE IMPRUMUT
VI.1 CONSIDERATII GENERALE
VI.2 CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA
VI.2.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE COMODAT
VI.2.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE COMODAT
VI.3 CONTRACTUL DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE
VI.3.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE (PROPRIU-ZIS)
VI.3.2 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE IMPRUMUT DE CONSUMATIE
VII. CONTRACTUL DE DEPOZIT
VII.1 NOTIUNEA, CARACTERELE JURIDICE SI FELURILE CONTRACTULUI DE DEPOZIT
VII.2 DEPOZITUL PROPRIU-ZIS
VII.2.1 DEPOZITUL OBISNUIT
VII.2.2 OBLIGATIA DE RESTITUIRE A BUNULUI DEPOZITAT
VII.2.3 DEPOZITUL NEREGULAT
VII.3 SECHESTRUL
VIII. CONTRACTUL DE MANDAT
VIII.1 MANDATUL CU REPREZENTARE
VIII.1.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT
VIII.1.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE MANDAT SI ALTE CONTRACTE CIVILE
VIII.1.3 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE MANDAT
VIII.1.4 EFECTELE CONTRACTULUI DE MANDAT
VIII.1.5 INCETAREA CONTRACTULUI DE MANDAT
IX. CONTRACTUL DE ANTREPRIZA
IX.1 NOTIUNEA SI CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.1.1 NOTIUNEA CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.1.2 CARACTERELE JURIDICE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE ANTREPRIZA SI ALTE CONTRACTE CIVILE
IX.2.1 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE ANTREPRIZA SI CONTRACTUL DE MUNCA
IX.2.2 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE ANTREPRIZA SI CONTRACTUL DE VANZARE A UNUI BUN VIITOR
IX.2.3 ASEMANARI SI DEOSEBIRI INTRE CONTRACTUL DE ANTREPRIZA SI CONTRACTUL DE DEPOZIT
IX.3 CONDITIILE DE VALIDITATE ALE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.4 EFECTELE CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA
IX.4.1 PROBLEMA SUPORTARII RISCURILOR
IX.4.2 OBLIGATIILE PARTILOR
IX.4.3 SUBANTREPRIZA
IX.4.4 ACTIUNEA DIRECTA A LUCRATORILOR SI SUBANTREPRENORILOR
IX.5 INCETAREA CONTRACTULUI DE ANTREPRIZA

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

{p}

?CAPITOLUL I.

CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMP?RARE

Sectiunea I Notiunea si caracterele juridice ale contractului de

vanzare-cumparare

1.Notiunea contractului de vanzare-cumparare

Contractul de vanzare-cumparare succede vechiului troc, constituind forma civilizata a acestuia. În oranduirea primitiva circulatia bunurilor s-a realizat sub forma trocului. Cu timpul acesta se perfectioneaza, putandu-se dobandi orice fel de lucruri in schimbul unui bun, unul si acelasi, mai intai animalele, apoi moneda, creand premisele aparitiei contractului de vanzare-cumparare. Codul Civil in art. 1294 defineste vanzarea ca fiind o „conventie prin care doua parti se obliga intre sine, una a transmite celeilalte proprietatea unui lucru si aceasta a plati celei dintai pretul lui”. Definitia data de legiuitor contractului de vanzare-cumparare nu este completa, ea rezumandu-se doar la transmiterea proprietatii. Prin contractul de vanzare-cumparare se poate transmite nu doar dreptul de proprietate, ci si un alt drept real, ca dreptul de superficie ori de uzufruct. Tot prin vanzare-cumparare se poate transmite si un drept de creanta, in cazul cesiunii de creanta. Prin contractul de vanzare-cumparare se poate transmite un drept din domeniul proprietatii intelectuale de ex. dreptul patrimonial de autor, apoi, in mod exceptional, drepturi asupra unei universalitati.

Definitia contr. de v-c S 1 a

Def. Contractul de vanzare-cumparare este acel contract in care o parte, numita vanzator, transmite si garanteaza altei parti, numita cumparator, dreptul sau de proprietate asupra unui bun sau alt drept real ori drept de creanta sau dreptul asupra unei universalitati juridice, cumparatorul obligandu-se in schimb a plati o suma de bani, numita pret.

Contractul de v-c nu poate avea ca obiect drepturi personale nepatrimoniale si nici drepturi patrimoniale care au caracter strict personal, precum nici alte drepturi prevazute de lege (pensii, indemnizatii) ori rezultate din acte unilaterale sau convenite prin contracte intuitu personae.

2.Caracterele juridice ale contractului de vanzare-cumparare S 2 a

Sunt urmatoarele: este un contract consensual, bilateral (sinalagmatic), cu titlu oneros, comutativ si translativ de proprietate:

a. Contractul de v-c este un contract consensual deoarece se incheie valabil prin simplul consimtamant al partilor. Codul Civil in art. 1295 al.1 prevede ca vanzarea este perfecta indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului. Rezulta ca, in principiu, pentru validitatea contractului de v-c nu se cere indeplinirea conditiei de forma si nici remiterea lucrului vandut si a pretului in momentul incheierii contractului. De la principiul consensualismului exista doua exceptii prevazute de lege, cand contractul de v-c, pentru a fi valid, trebuie sa indeplineasca solemnitatea ceruta de lege. Prima exceptie este continuta de art. 2 al. 1 din Legea nr. 54/1998 privind circulatia juridica a terenurilor, care spune ca, terenurile situate in intravilan si extravilan pot fi instrainate si dobandite, prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica. Nerespectarea acestei legi se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a contractului. La fel, contractul este valabil numai cu respectarea formelor cerute de lege in cazul vanzarii silite prin licitatie publica.

b. Contractul de v-c este un contract sinalagmatic (bilateral) deoarece prin incheierea sa da nastere la obligatii reciproce intre partile contractante. Vanzatorul are obligatia sa predea bunul vandut si sa-l garanteze pe cumparator contra evictiunii si pentru viciile ascunse ale bunului vandut, iar cumparatorul are obligatia sa plateasca pretul convenit si sa preia lucrul.

c. Contractul de v-c este un contract cu titlu oneros, deoarece ambele parti urmaresc anumite interese patrimoniale, adica primirea unui echivalent in schimbul prestatiei la care se obliga.

d. Contractul de v-c este un contract comutativ, deoarece existenta si intinderea drepturilor si obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti la incheierea contractului si nu depind, ca in cazul contractelor aleatorii, de un eveniment viitor si incert.

e. Contractul de v-c este un contract translativ de proprietate. Acest caracter reiese din art. 971 si 1295 C. Civ. Încheierea contractului are drept consecinta transmiterea dreptului de proprietate si riscurilor de la vanzator la cumparator, desi lucrul nu s-a predat si pretul nu s-a platit, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

1.Vanzatorul trebuie sa fie proprietarul bunului vandut, iar contractul valabil incheiat.

2. Obiectul contractului trebuie sa fie format numai din bunuri determinate individual. În situatia bunurilor determinate generic, efectul translativ se produce numai in momentul individualizarii lor, prin predare.

3. Este necesar ca partile sa nu fi amanat transferul proprietatii sau a altor drepturi printr-o clauza speciala, pana la predarea bunului sau la implinirea unui termen sau conditie.

4. Publicitatea imobiliara are ca obiect inscrierea in cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele situate in raza teritoriala a judecatoriilor si se efectueaza de catre birourile de carte funciara ale acestora. Înscrierile in cartea funciara devin opozabile fata de terti de la data inregistrarii cererii. Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale sunt opozabile fata de terti fara inscrierea in cartea funciara, cand provin din vanzarea silita sau sunt dobandite prin efectul legii sau prin hotarare judecatoreasca. Posesia bunurilor mobile constituie cel mai bun sistem de publicitate a proprietatii.

Sectiunea II Conditiile de validitate ale contractului de vanzare-

cumparare

1.Consideratii generale.

Un contract de v-c este valabil incheiat, legal intocmit cand intruneste toate conditiile prevazute de art. 948 C.Civ., si anume:

-capacitatea de a contracta;

-consimtamantul valabil al partii ce se obliga;

-un obiect determinat;

-o cauza licita;

2.Capacitatea partilor contractante

A. Regula si exceptia.

Capacitatea de a contracta constituie o parte componenta a capacitatii juridice civile, constituind in aptitudinea unei persoane de a incheia contracte civile. Potrivit art. 1306 C.Civ., „pot cumpara si vinde toti carora nu le este oprit prin lege”. În dreptul nostru civil, in materie de v-c, regula este capacitatea, fie ca este vorba de capacitatea de folosinta sau de capacitatea de exercitiu, iar incapacitatea, exceptia. Cazurile de incapacitate sunt expres si limitativ prevazute de lege. V-c constituie pentru ambele parti contractante un act de dispozitie, ceea ce impune ca acestea sa posede capacitatea de exercitiu deplina. Persoanele lipsite de capacitate de exercitiu sau care au capacitate de exercitiu restransa vor putea incheia un asemenea contract, dar numai prin intermediul ocrotitorului legal si cu autorizatia autoritatii tutelare.

B. Incapacitatile speciale

Sunt limitari sau ingradiri exprese ale legii, cu caracter de exceptie, ale capacitatii de a contracta a persoanelor fizice sau persoanelor juridice, si privesc capacitatea de folosinta a acestora.

a. Incapacitati speciale de a vinde si de a cumpara

Potrivit art. 1307 C.Civ., v-c de bunuri proprii si prin invoiala intre soti este, in principiu, interzisa.

Prin aceasta interdictie se urmareste:

-impiedicarea sotilor de a realiza, sub aparenta unor vanzari simulate, donatii irevocabile;