Pagina documente » Stiinte Economice » Contractul de vanzare-cumparare comerciala

Despre lucrare

lucrare-licenta-contractul-de-vanzare-cumparare-comerciala
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-contractul-de-vanzare-cumparare-comerciala


Cuprins

CUPRINS
1. CONTRACTUL CIVIL DE ViNZARE - CUMPARARE 1
1.1. NOTIUNE, CARACTERE JURIDICE SI CONDITII DE VALIDITATE 1
1.2. EFECTELE CONTRACTULUI 5
1.3. VARIETATI DE ViNZARE - CUMPARARE 6
2. PREZENTAREA GENERALA A CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 8
2.1. CONTRACTUL DE ViNZARE - CUMPARARE iN DREPTUL ROMAN 8
2.2. CADRUL LEGAL DE REGLEMENTARE AL CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 8
2.3. FIZIONOMIA ViNZARII COMERCIALE iN RAPORT CU CEA CIVILA 9
2.4. NOTIUNEA IMPORTANTA SI CARACTERISTICILE CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 9
2.4.1. DEFINITIE SI CARACTERE JURIDICE 9
2.4.2. IMPORTANTA CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 10
2.4.3. TRASATURILE CARACTERISTICE ALE CONTRACTULUI 11
2.4.4. COMERCIALITATEA CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 11
3. CONDITII DE VALIDITATE 13
3.1. CONSIMTAMiNTUL PARTILOR 13
3.1.1. PROMISIUNEA DE A VINDE 14
3.1.1.1. PROMISIUNEA UNILATERALA DE ViNZARE 14
3.1.1.2. PROMISIUNEA BILATERALA DE ViNZARE - CUMPARARE 15
3.1.1.3. PACTUL DE PREFERINTA 16
3.1.1.4. DREPTUL DE PREEMPTIUNE 16
3.2. CAPACITATEA DE A iNCHEIA CONTRACTUL DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 16
3.3. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 17
3.3.1. LUCRUL ViNDUT 18
3.3.2. FONDUL DE COMERT, OBIECT AL ViNZARII COMERCIALE 20
3.3.3. PRETUL ViNZARII 21
3.3.3.1. GENERALITATI 21
3.3.3.2. MODALITATI DE PLATA A PRETULUI 23
3.4. iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 24
3.4.1. FORMA CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 24
3.4.2. PRINCIPIUL LIBERTATII CONTRACTUALE 24
3.4.3. iNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA PRIN CORESPONDENTA 25
4. EFECTELE CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 27
4.1. NOTIUNI GENERALE 27
4.2. TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE DE LA ViNZATOR LA CUMPARATOR 27
4.2.1. REGULA GENERALA STABILITA DE CODUL CIVIL SI EXCEPTIILE DE LA ACEASTA REGULA 27
4.2.2. REGULI SPECIALE INSTITUITE DE CODUL COMERCIAL PRIVIND TRANSMITEREA DREPTULUI DE PROPRIETATE 29
4.2. TRANSFERAREA RISCURILOR LUCRULUI ViNDUT 31
4.3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR 33
4.3.1. OBLIGATIILE ViNZATORULUI 33
4.3.1.1. OBLIGATIA DE PREDARE A LUCRULUI ViNDUT 33
4.3.1.2. OBLIGATIA DE GARANTIE A ViNZATORULUI 35
4.3.2. OBLIGATIILE CUMPARATORULUI 41
4.3.3. CONSECINTELE NEEXECUTARII OBLIGATIILOR CONTRACTUALE 43
4.3.3.1. EXCEPTIA DE NEEXECUTARE 43
4.3.3.2. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI DE ViNZARE - CUMPARARE. REGULILE CODULUI CIVIL 44
4.3.3.3. REZOLUTIUNEA iN CONTRACTUL DE ViNZARE - CUMPARARE COMERCIALA 44
4.3.3.4. EXECUTAREA COACTIVA 45
4.3.3.5. RASPUNDEREA PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE SUB FORMA PENALITATILOR 47
BIBLIOGRAFIE 50

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CONTRACTUL CIVIL DE VÂNZARE – CUMP?RARE {p}{p} CONTRACTUL CIVIL DE VÂNZARE – CUMP?RARE?

CAPITOLUL 1.

CONTRACTUL CIVIL DE VÂNZARE – CUMP?RARE

1.1. NOTIUNE, CARACTERE JURIDICE SI CONDITII DE VALIDITATE

Contractul de vanzare - cumparare este un contract prin care una dintre parti, denumita vanzator, transmite dreptul de proprietate sau alt drept asupra unui bun al sau catre cealalta parte, numita cumparator, care se obliga in schimb sa plateasca vanzatorului pretul bunului vandut (art. 1294 C. civ.).

Contractul de vanzare - cumparare prezinta urmatoarele caractere juridice:

? este un contract sinalagmatic (bilateral), intrucat prin incheierea lui se nasc obligatii reciproce intre partile contractante;

? este un contract consensual, adica poate fi incheiat prin simplul acord de vointa al partilor, fara indeplinirea vreunei formalitati si nici nu se cere predarea lucrului si plata pretului in momentul incheierii contractului; [1 Motica R. I., Motiu F., Contractul de vanzare – cumparare, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2001, pagina 8-9]

? este un contract cu titlu oneros, adica prin incheierea contractului, vanzatorul, ca echivalent al prestatiei sale, urmareste sa primeasca pretul lucrului vandut, iar cumparatorul sa primeasca, in schimbul pretului, bunul vandut;

? este un contract comutativ, adica existenta si intinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la incheierea contractului; [2 Motica R. I., Motiu F., Contracte civile, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 1998, pagina 5]

? este un contract translativ de proprietate (art. 1295, C. civ.). Efectul translativ se produce in principiu la data incheierii contractului. Din momentul dobandirii dreptului de proprietate, cumparatorul suporta si riscul pieririi lucrului.

Acest principiu se aplica numai daca sunt indeplinite anumite conditii:

- vanzatorul sa fie proprietarul lucrului vandut, iar contractul sa fie valabil incheiat;

- lucrul vandut trebuie sa existe;

- sa fie vorba despre lucruri individual determinate;

- partile sa nu fi amanat transferul proprietatii printr-o clauza pentru un moment ulterior incheierii contractului.

Contractul de vanzare – cumparare, pentru a fi valabil incheiat, trebuie sa intruneasca conditiile generale de validitate prevazute de Codul civil in art. 948 si anume:

? capacitatea de a contracta;

? consimtamantul valabil al partii ce se obliga;

? un obiect determinat;

? o cauza licita si morala.

CAPACITATEA DE A CONTRACTA

Conform art. 1306 c. Civ., pot cumpara toti cei carora nu le este oprit prin lege. Din aceasta dispozitie rezulta ca regula este capacitatea, iar incapacitatea este exceptia.

Privitor la capacitatea de exercitiu, se aplica regulile generale privind subiectele dreptului civil.

Vanzarea – cumpararea este un act de dispozitie atat pentru vanzator, cat si pentru cumparator, numai raportat la obiectul contractului, respectiv pretul si lucrul vandut.

Legea prevede unele incapacitati speciale, pentru acest contract. Aceste incapacitati sunt incapacitati de a vinde, incapacitati de a cumpara sau incapacitati de a vinde si de a cumpara. [3 Motica R. I., Motiu F., op. cit, p. 9]

? Incapacitati de a vinde si de a cumpara

Vanzarea intre soti este interzisa (art. 1307 C. civ.).

? Incapacitati de a vinde

- incapacitati speciale de a vinde sunt prevazute in Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata in art. 32: „Terenul atribuit conform art. 19. art. 23 si art. 43 nu poate fi instrainat prin acte intre vii timp de 10 ani.”;

- o alta interdictie de a vinde este prevazuta de art. 511 Cod pr. civ.: „va fi nula de drept orice instrainare a nemiscatorului urmarit facuta de datornic in urma transcrierii comandamentului.”

? Incapacitati de a cumpara

- tutorii nu pot cumpara bunurile personale ale celor aflati sub tutela lor (art. 1308 pct. 1 C. civ.);

- mandatarii imputerniciti sa vanda un lucru nu pot sa-l cumpere (art. 1308 pct. 2 C. civ.);

- persoanele care administreaza bunuri ale statului, comunelor oraselor, municipiilor sau judetelor nu pot cumpara bunurile aflate in administrarea lor (art. 1308 pct. 3);

- functionarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau unitatilor administrativ – teritoriale care se vand prin mijlocirea lor (art. 1308 pct. 4 C. civ.);

- judecatorii, procurorii si avocatii nu pot deveni cumparatori de drepturi litigioase care sunt de competenta curtii de apel in a carei circumscriptie isi exercita functia sau profesia (art. 1309 C. civ.);

- proprietatea funciara a dobanditorului nu poate depasi 200 ha teren agricol in echivalent arabil, de familie (Legea 54/1998);

- persoanele insolvabile nu pot cumpara bunurile imobile care se vand prin licitatie publica (art. 535 Cod pr. civila);

- cetatenii straini si apartizii nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor (art. 41 alin. 2 Constitutie).

CONSIMT?MÂNTUL VALABIL AL P?RTII CE SE OBLIG?

Vanzarea, ca orice alt contract, se incheie prin acordul de vointa al partilor. Partile contractului isi dau consimtamantul reciproc asupra conditiilor contractului.

Oferta anului

Reducere 2020