Pagina documente » Drept » Controlul exercitat de curtea de conturi

Despre lucrare

lucrare-licenta-controlul-exercitat-de-curtea-de-conturi
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-controlul-exercitat-de-curtea-de-conturi


Cuprins

CUPRINS
Capitolul I. Curtea de conturi - istoric .
8
1.1. infiintarea inaltei Curti de Conturi in 1864 ...
8
1.2. Reorganizarea inaltei Curti de Conturi in 1929
11
1.3. infiintarea Curtii Superioare de Control financiar in 1973
14
1.4. Reinfiintarea Curtii de Conturi a Rominiei in anul 1992 ...
17
Capitolul II. Functionarea institutiilor supreme de audit in contextul integrarii europene ..........

25
2.1. Aspecte de fond privind Institutiile Supreme de Audit din tarile Est-
Europene si Curtii de Conturi Europene

25
2.2. Obiectivele Institutiilor Supreme de Audit ...
28
2.3. Conducerea institutiei de audit ...
34
2.4. Perfectionarea pregatirii personalului .........
39
2.5. Recomandarile INTOSAI prin Declaratia de la Lima ........
42
Capitolul III. Studiu comparativ privind institutiile superioare de control din citeva tari europene: Germania, Italia, portugalia, Ungaria, Spania, Franta, Belgia, Regatul Unit. ...........

46
3.1. Pozitia si obiectivul de activitate al Institutiilor Superioare de Control ..
46
3.2. Functionarea si Organizarea Curtii de Conturi
48
3.3. Atributiile si sfera de control. Tipurile de controale efectuate de Institutiile Superioare de Control. ............

54
Capitolul IV. Studiu de caz privind controlul Curtii de Conturi a Rominiei la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie Vilcea. .....

59
Concluzii si propuneri. ...
81
Anexe ..........
87

EXTRAS DIN DOCUMENT

?

……………………………………………………………….

96

R E Z U M A T

Privind lucrarea „Controlul exercitat de Curtea de Conturi a Romaniei”

Curtea de Conturi este institutia suprema de control financiar asupra modului de formare, administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si asupra modului de gestionare a patrimoniului public si privat al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale.

Prin controlul sau, Curtea de Conturi urmareste respectarea legilor, aplicarea principiilor de economicitate, eficacitate si eficienta in gestionarea mijloacelor materiale si banesti.

De asemenea, Curtea de Conturi exercita si atributii jurisdictionale in domeniul financiar si functioneaza pe langa Parlamentul Romaniei.

Ea isi exercita functiile in mod independent si in conformitate cu dispozitiile prevazute in constitutie si in celelalte legi ale tarii.

Lucrarea este structurata in patru capitole in care sunt prezentate etapele parcurse de la infiintarea Înaltei Curti de Conturi si pana in prezent, functionarea Institutiilor Supreme de Audit in contextul integrarii europene, comparatii internationale privind Institutiile Superioare de Control din opt tari europene si monografii privind controlul Curtii de Conturi pe diferite obiective la Directia Sanitara Judeteana Valcea, Inspectoratul Judetean Valcea si Directia Generala a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Valcea.

În capitolul I sunt prezentate etapele parcurse de la infiintarea, in anul 1864 a Înaltei Curti de Conturi si pana in prezent la reinfiintarea Curtii de Conturi in anul 1992.

Prin legea din anul 1864 a fost instituita in Bucuresti o Înalta Curte de Conturi pentru toata Romania, ca organism independent de jurisdictie si ca organ auxiliar al Parlamentului. Curtea era insarcinata cu cercetarea si cu dreptul de decizie asupra calitatii operatiunilor care se realizau din veniturile tezaurului, casieriile generale ale judetelor, ale regiilor, precum si asupra legalitatii, oportunitatii si eficientei cheltuielilor.

În anul 1929 a fost promulgata Legea de reorganizare a Înaltei Curti de Conturi pentru ca functionarea acestei institutii sa fie in conformitate cu Constitutia adoptata in anul 1923. Curtea de conturi, in noua reglementare si-a mentinut atat atributiile de control cat si pe cele judecatoresti. Desi prin legile existente si prin performantele atinse in practica a ocupat un loc distinct intre institutiile statului de drept din perioada interbelica prin Decretul nr. 352 din 1 decembrie 1948 dupa 84 ani de existenta, aceasta institutie a fost desfiintata.

Dupa o intrerupere de 25 ani s-a infiintat Curtea Superioara de Control Financiar prin Legea nr.2 din 28 martie 1973. Aceasta institutie a fost creata ca organ al Consiliului de Stat si isi exercita controlul financiar asupra activitatii organelor centrale de stat si isi exercita controlul financiar asupra activitatii organelor centrale de stat asupra executarii prevederilor financiare din planul unic de dezvoltare economico-sociala si bugetului de stat, asupra utilizarii parghiilor financiare si de credit in conducerea economica si asupra evidentei fondului unic al proprietatii de stat, precum si pe linia coordonarii activitatii de control financiar-bancar.

Astfel, s-a creat o imagine deformata despre aceasta institutie si, prin Decretul nr.94/1990 ea a fost desfiintata.

Prin Legea nr. 94/1992 a fost reinfiintata Curtea de Conturi a Romaniei si incepand din octombrie 1992, cu ocazia celui de-al XIV-lea Congres INTOSAI, Romania a fost aleasa ca membra a Comitetului Director al acestui organism international.

Sunt supuse obligatoriu controlului exercitat de Curtea de Conturi urmatoarele persoane juridice: statul si unitatile administrativ-teritoriale in calitate de persoane juridice de drept public; Banca Nationala a Romaniei; regiile autonome; societatile comerciale la care statul are actiuni, unitatile administrativ-teritoriale, institutiile publice sau regiile autonome-detin singure sau impreuna, integral sau mai mult de jumatate din capitalul social; organismele autonome de asigurari sociale sau de alta natura, care gestioneaza bunuri, valori sau fonduri intr-un regim legal obligatoriu.

Controlul executiei bugetelor Camerei Deputatilor Senatului, Presedentiei si Guvernului se exercita numai de Curtea de Conturi.

Curtea de Conturi elaboreaza Raportul public anual pe care il inainteaza Parlamentului. Acest raport are in vedere costurile de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetar expirat, precum si neregulile constatate. Raportul anual se publica in Monitorul oficial.

Modificarile aduse ulterior legii 94/1992, mai ales cele din anul 1999, au facut sa scada competentele Curtii de Conturi prin retragerea controlului pe care aceasta il face asupra bugetelor Camerei Deputatilor si Senatului, prin anularea controlului preventiv si deci desfiintarea Sectiei respective.

Curtea de Conturi a devenit conform modificarii din 27.05.1999, din organ suprem de control si jurisdictie in domeniul financiar autoritate administrativ autonoma, pentru ca prin modificarea din 30.12.1999 sa i se redea Curtii de Conturi denumirea de institutie suprema de control financiar.

În capitolul 2 este prezentata functionarea Institutiilor Supreme de Audit in contextul integrarii europene.

Viitoarea apartenenta la U.E. va presupune intrarea in vigoare a cadrului legal constituit de „acqu-ul” comunitar, care va genera necesitatea efectuarii unor schimbari majore in anumite domenii: legislativ, administrativ. În acest context amplificarea functiei auditului extern constituie una din premisele importante ale integrarii tarilor central si est-europene in U.E. Institutiile Superioare de Audit vor continua sa-si desfasoare activitatea, dar cu anumite modificari impuse de noile conditii cum ar fi: alte forme de audit, auditul altor resurse financiare.

Printre obiectivele SAI amintim:

- sa-si desfasoare activitatea pe o baza solida, stabila si aplicabila prevazuta prin constitutie si legi;

- sa detina independenta functionala, operationala, financiara necesara indeplinirii misiunilor;

- sa fie imputernicite si sa detina mijloacele necesare prevazute de constitutie si legi de a audita toate fondurile;

- sa asigure in intregime auditul extern al finantelor publice;

- sa prezinte liber si nerestrictionat rezultatele activitatii.

În ceea ce priveste conducerea institutiei de audit, S.A.I. va trebui sa instituie si sa dezvolte politici si masuri adecvate de natura sa garanteze o organizare competenta care sa favorizeze o inalta calitate si eficienta a activitatii de audit. Conducerea va controla asigurarea conformitatii auditelor cu standardelor de audit, cu manualele de audit si cu indrumarele de specialitate.

Printre principiile de baza ale comportamentului public se gasesc:

- altruism - obiectivitate

- integritate - responsabilitate

- onestitate - conducere

Recomandarile mentionate in Declaratie de la Lima se refera la importanta tot mai accentuata a independentei institutiilor de audit. Prim aceeasi declaratie se mai enumera drepturile si obligatiile acordate Institutiilor Supreme de Audit:

- dreptul de a intocmi rapoarte

- dreptul de a le publica

Declaratia de la Lima este numita „Magna Carta” a controlului finantelor publice pe care se bazeaza multe alte documente din cadrul INTOSAI.

În capitolul 3 este prezentat un studiu comparativ privind institutiile superioare de control din 8 tari europene: Franta, Italia, Germania, Spania, Portugalia, Ungaria, Belgia, Regatul Unit.

Acest studiu permite o comparatie intermediara in ceea ce priveste obiectul de activitate si pozitia Institutiilor Superioare de Control, organizarea si functionarea Curtilor de Conturi, sfera si atributiile de control, precum si tipurile de controale efectuate de aceste institutii.

În capitolul 4 sunt prezentate monografii privind controlul Curtii de Conturi pe diferite obiective. În acest capitol am exemplificat cu date concrete la nivelul anului 2004, la doi ordonatori secundari de credite. Directia Sanitara Judeteana Valcea si Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, urmarind toate etapele controlului ulterior privind descarcarea de gestiune.

Tot in acest capitol, am prezentat verificarea activitatii Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat Valcea privind executia bugetara, fiscalitatea si realizarea obiectivelor controlului financiar si fiscal in anul 2004.

Întrucat unitatile bugetare subordonate Ministerului Învatamantului si Ministerul Sanatatii primesc credite bugetare atat de la bugetul de stat (pentru cheltuieli de personal si capital) cat si de la bugetele locale (pentru cheltuieli materiale) pentru evitarea suprapunerilor in control dintre Directia de Control Financiar a Curtii de Conturi si Compartimentul de Control al Camerei de Conturi ar fi necesara unificarea fie din punct de vedere functional, fie metodologic a celor doua sectiuni.