Pagina documente » Stiinte Economice » Impozite si taxe si impactul fiscal asupra intreprinderii (S.C. XYZ S.A.)

Despre lucrare

lucrare-licenta-impozite-si-taxe-si-impactul-fiscal-asupra-intreprinderii-s.c.-xyz-s.a.-
Aceasta lucrare poate fi descarcata doar daca ai statut PREMIUM si are scop consultativ. Pentru a descarca aceasta lucrare trebuie sa fii utilizator inregistrat.
lucrare-licenta-impozite-si-taxe-si-impactul-fiscal-asupra-intreprinderii-s.c.-xyz-s.a.-


Cuprins

Cuprins:
Cap. 1: Prezentarea generala a S.C. GEORGIA TRADING IMPEX SRL
1.1. Statutul juridic al S.C. GEORGIA TRADING IMPEX SRL
1.2. Sistemul de contabilitate utilizat
1.3. Structura organizatorica
1.4. Evolutia principalilor indicatori
CAP. 2: Caracterizarea sistemului fiscal al Rominiei
2.1. Fiscalitate - concept si obiective
2.2. Rolul si functiile fiscalitatii
2.3. Impactul fiscal asupra rezultatelor intreprinderii
2.4. Raporturi si incidente intre contabilitate si fiscalitate
CAP. 3: Structura impozitelor si taxelor datorate statului de catre o societate comerciala
3.1. Caracterizarea impozitelor si taxelor
3.2. Clasificarea impozitelor si taxelor
3.3. Obligatiile fiscale ale intreprinderii la bugetul de stat
3.4. Principiile impunerii
3.5. Elemente tehnice si tehnica impunerii
CAP. 4: Calculul, contabilitatea si reglementarea obligatiilor fiscale ale intreprinderii
4.1. Impozitul suportat in functie de natura rezultatului fiscal
Impozitul pe profit
4.2. Impozite, taxe si alte varsaminte suportate de intreprindere, indiferent de natura rezultatului fiscal
4.2.1. Taxele vamale
4.2.2. Taxele de timbru
4.2.3. Accizele
4.2.4. Impozitul pe cladiri
4.2.5. Impozitul pe terenuri ocupate de cladiri
4.2.6. Taxa asupra mijloacelor de transport
4.3. Impozite colectate de la terti si decontate bugetului statului
4.3.1. Impozitul pe salarii
4.3.2. Impozitul pe dividende
4.3.3. Taxa pe valoarea adaugata
CAP. 5: Gestiunea costului fiscal al intreprinderii
Concluzii si propuneri
BIBLIOGRAFIE

EXTRAS DIN DOCUMENT

?CAPITOLUL 1

PREZENTAREA GENERAL? A SC „GEORGIA TRADING IMPEX” SRL

1.1. Statutul juridic al SC „GEORGIA TRADING IMPEX” SRL

Denumirea, forma juridica, sediul, durata

Societatea comerciala SC „GEORGIA TRADING IMPEX” SRL este persoana juridica, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata. Aceasta isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane in vigoare si cu prevederile statutului juridic al societatii.

În toate actele, facturile, anunturile, publicatiile si alte documente emanand de la societate, denumirea societatii va fi urmata de cuvintele Societate cu Raspundere Limitata sau initialele SRL, de capitalul social, numarul de inregistrare in Registrul Comertului si sediul unitatii.

SC "GEORGIA TRADING IMPEX" SRL s-a infiintat in anul 1992, avand sediul social in Romania, municipiul Bucuresti, sector 3, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 37, bl. P105, sc. 3, et. 6, ap. 88. Societatea are si un punct de lucru (birou, atelier ti magazin) in Bucuresti, soseaua Fundeni, nr. 161 C, sector 2, coproprietatea asociatului unic, in care se vor efectua activitatile avizate la inmatriculare prin statutul societatii.

Durata societatii este nelimitata. Activitatea se considera inceputa de la data dobandirii personalitatii juridice, o data cu obtinerea numarului de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului.

Obiectul de activitate al societatii

Domeniul principal de activitate este comertul cu amanuntul - cod CAEN: 50.

Activitatea principala este comercializarea benzinei si motorinei - cod CAEN: 5050 prin statie de benzina, special amenajata.

Se vor efectua urmatoarele activitati:

- reparatii ale autovehiculelor (mecanica, tinichigerie, electricitate, spalari, vopsitorie, echilibrare roti, vulcanizare);

- operatiuni de import-export si comercializare de bunuri de consum alimentare;

- activitati de alimentatie publica;

- activitati de consignatie, inchirieri si achizitii de bunuri mobile si imobile;

- executarea lucrarilor de constructii si reparatii, in regie proprie sau antrepriza, pentru necesitati proprii sau pentru terti.

De asemenea, societate va putea fi partener altor societati din tara sau strainatate, prin participare directa, prin filialele sau sucursalele sale, putandu-si realiza obiectul de activitate, atat in tara si strainatate, in orice conditii, cu respectarea legislatiei in vigoare si poate lua orice masuri ce le va crede necesare sau folosirea pentru realizarea obiectului sau de activitate.

Capitalul social

Capitalul social subscris, integral in numerar si integral in moneda nationala este de 3000000 lei, impartit in 30 parti sociale, fiecare cu valoare nominala de 100000 lei, atribuite in totalitate (100%) asociatului unic.

Capitalul social nu poate fi redus sub valoarea subscrisa. Aportul la capitalul social nu este purtator de dobanzi.

Partile sociale sunt egale si indivizibile, fiind garantate de patrimoniul societatii. Majorarea sau reducerea capitalului social poate avea loc in orice moment, pe baza hotararii asociatului unic.

La majorarea capitalului social se emit noi parti sociale. Majorarea capitalului social se poate face si in natura.

Administrarea si conducerea societatii comerciale

Organul suprem de conducere si decizie al societatii comerciale este Adunarea Generala a Asociatilor, compusa din toti asociatii si poate fi adunare generala ordinara sau adunare generala extraordinara.

Societatea comerciala " GEORGIA TRADING INIPEX " SRL este constituita de catre un asociat unic care are toate drepturile si obligatiile adunarii generale:

- aprobarea bilantului contabil;

- repartizarea profitului;

- desemnarea si revocarea administratorului;

- modificarea actului constitutiv.

Adunarea generala ordinara se intruneste cel putin o data pe an, in cel mult trei luni de la incheierea exercitiului financiar avand drept scop dezbaterea problemelor de gestiune normala a societatii:

- aprobarea bilantului;

- repartizarea profitului si stabilirea dividendului;

- desemnarea administratorului si, daca este cazul, a cenzorului;

- fixarea salariului imputernicitilor pentru exercitiul in curs;

- stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitati pentru exercitiul viitor;

- modificarea actului constitutiv.

Adunarea generala extraordinara se intruneste in conditiile legii, ori de cate ori este nevoie pentru dezbaterea problemelor exceptionale de conducere curenta a societatii.

Atributiile adunarii generale extraordinare sunt:

- prelungirea duratei societati;

- majorarea sau reducerea capitalului social;

- schimbarea formei juridice, a sediului social sau a obiectului de activitate;

- participarea la profit a asociatilor;

- dizolvarea anticipata a societatii;

- fuziunea cu alte societati comerciale si orice alte modificari ale actului constitutiv.